You are here

brøkpension

For at modtage fuld førtids- eller folkepension, så skal man have boet i Danmark i 40 år. Ellers bliver førtids- eller folkepension reduceret efter antal år, man har boet i Danmark. Det kaldes for brøkpension.

Den hemmelige paragraf om særlig støtte til høje boligudgifter for kontanthjælpsmodtagere, dagpenge, sygedagpenge, barselspenge

Rettelse: 1. september 2015
Loven er ændret 1. januar 2015, så alle unge på kontanthjælp eller uddannelseshjælp også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Se mere her:
§34 - kontanthjælp / uddannelseshjælp (SINDVejle.dk)

Efterbetaling: Enhedslisten tvinger Mette Frederiksen til lovændring om modregning i kontanthjælpen

Særlig støtte §34: støtte til husleje til brøkpensionister i Aktivloven ( * opdateret * 18. september 2014 )

Tilføjet: 18. september 2014:
I visse tilfælde kan der gives personligt tillæg i Pensionsloven for dem over 65. år. I andre tilfælde for brøkførtidspensionister kan der gives efter Aktivlovens §25 & Aktivlovens §26.


Tilføjelse 28. januar 2014: Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til denne særlige støtte til høje boligudgifter #ungeunder25

 

Subscribe to RSS - brøkpension