You are here

Den hemmelige paragraf om særlig støtte til høje boligudgifter for kontanthjælpsmodtagere, dagpenge, sygedagpenge, barselspenge

Rettelse: 1. september 2015
Loven er ændret 1. januar 2015, så alle unge på kontanthjælp eller uddannelseshjælp også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Se mere her:
§34 - kontanthjælp / uddannelseshjælp (SINDVejle.dk)

Rettelse: 24. februar 2015
brøkfolkepensionister & brøkførtidspensionister (efter 2003) er desværre ikke berettiget til at kunne modtage særlig støtte efter aktivlovens §34. Jeg beklager, flj.

Brøkpensionister (førtidspensionister efter 2003) kan godt modtage §34 særlig støtte, hvis de også modtager supplement i Aktivlovens §27a.
Andre kan være berettiget til personligt tillæg - også for gifte brøkfolkepensionister over 65 år samt brøkførtidspensionister bevilget før 1. januar 2003.

SIND Vejle lokalafdeling skrev den 24. juni 2014:

SIND Vejle lokalafdeling har lavet et 2 siders notat om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Du kan være berettiget til §34, hvis du enten er blevet
1. syg
2. arbejdsløs
3. eller ved samlivsophør.

Hvis du bor i ejerbolig eller andelsbolig kan du også være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Dog kan det blive udbetalt som lån med krav om tilbagebetaling.

Læs den her i pdf format:
/ Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde.pdf

Du kan få både boligsikring & særlig støtte til høje boligudgifter.

Følgende ydelser kan modtage særlig støtte (ikke fuld liste):

Arbejdsmarkedsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sygedagpenge (kr. 4.608,- per 14. dag), dagpenge, særlig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse samt deltidsefterløn & barselspenge.

NB !
Unge imellem 25 & 29 år på kontanthjælp havde ret til særlig støtte til høje boligudgifter frem til & med den 30. juni 2014 i en overgangsperiode.

Unge under 30 år kan både som hjemme- & udeboende på uddannelseshjælp & kontanthjælp være berettiget til særlig støtte i Aktivlovens §34 de første 3 måneder.

Du kan få op til 3 års tilbagebetaling af særlig støtte til høje boligudgifter.

Per 1. juni 2014 bliver efterbetaling af alle ydelser ikke længere modregnet i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.

På vegne af SIND Vejle lokalafdeling

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Fundet her:

/ Notat om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (SIND Vejle lokalafdeling) (24. juni 2014)

Omtalt i Lokalavisen Vejle den 24. juni 2014:

/ Psykisk syge får ikke søgt den hjælp, de kan få (Vejle.Lokalavisen.dk)

Ydelser inspireret af:
/ Københavns Kommune: Særlig støtte til høje boligudgifter (kk.dk)

Jeg kan se, at jeg har glemt barselspenge som ydelse :/

samt:

/ Særlig støtte §34: støtte til husleje til brøkpensionister i Aktivloven ( * opdateret * ) (Denmarkonline.dk) (14. januar 2014)

Hvis du møder en sagsbehandler der siger, at når du har kunnet klare dig uden særlig støtte til høje boligudgifter indtil nu. Ja, så er det vel ikke nødvendigt at søge om det nu, vel ?

Så optag det & læg eventuelt vedkommende på youtube med navns nævnelse !

Det er nemlig ulovlig vejledning & strafbart for vedkommendes ledere samt ledere længere oppe i forvaltningen ! (Inklusiv kommunaldirektøren).

Straffeloven:

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

/ Straffeloven (Retsinformation.dk)

Godt nok er ingen offentlige ansatte endnu blevet straffet efter disse paragraffer, men der kommer jo altid en første gang.

Det kræver dokumentation. & der er lydoptagelser et god våben i den kamp.

Du skal ikke finde dig i noget.

Slet ikke uretfærdighed !

Du kan lovligt optage samtaler, som du selv deltager i henhold til Straffelovens §263, stk. 3:

§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

stk. 3: ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Via

[/ Optagelse af samtale med sagsbehandler - K10 - Flexjob & Førtidspension (K10.dk) (7. juni 2010)]

Med andre ord. Så siger den paragraf at du godt må optage samtaler, som du selv deltager i.

Hvis en sagsbehandler siger, at du ikke må optage møder i jobcentret.

Så kunne du jo først spørge:

Har du noget at skjule ?

& så henvise til Straffelovens §263, stk. 2.

Med andre ord.

Har du optaget din sagsbehandler idag ?

& gå så igang med at søge om særlig støtte til høje boligudgifter.

Find dokumentation dine årsudgifter for varme- & eludgifter frem.

En kr. 600 eller mere skattefrit om måneden som især som enlig er da værd at tage med, ikke ?

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

P.S.: Du kan også udlevere en kopi af Straffelovens §150, 151, 155 & 157 til sagsbehandleren, som du kan bede vedkommende om at give til sine chefer.

P.P.S.: Nå, ja. Aktivlovens §34 er så hemmelig, at den ikke engang er på Borger.dk her lige nu & her idag !