You are here

serviceloven

serviceloven

120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning

Jeg tror desværre ikke, at det kun er et tilfælde at flere af disse 120 velfærdsydelser er nævnt i en embedsmandsrapport samtidigt er blevet "reformramt".

Folkeskolen, førtidspension & fleksjob, kontanthjælp & SU var alle områder, der i rapporten kunne blive udsat for EU pres !

Udvalget blev nedsat af den daværende VK-regering som led i aftale om finansloven for 2011.

Det Sociale Nævn: Omgjorte socialsager er steget i kommunerne til 28 procent i 2013

Sagsbehandlingstiden i Det Sociale Nævn, der siden juli i år er lagt under Ankestyrelsen, er fra andet kvartal af 2010 til andet kvartal af 2013 steget fra 116,1 dage til 198 dage. Det mistænkes kommunerne for at udnytte, skriver Ekstra Bladet i dag.

Det er ikke kun sagsbehandlingstiden, der er steget. Det samme er antallet af omgjorte sager - altså sager, hvor der er sket fejl i sagsbehandlingen. I 2010 blev 24,1 procent omgjort, og det tal var i 2013 28 procent.

Læs mere her:

BPA: Danske Handicaporganisationer Vejle har indklaget Vejle Kommune for det statslige tilsyn

Danske Handicaporganisationer Vejle (DH) har meldt Vejle Kommune til det statslige tilsyn for ikke at yde den hjælp til handicappede, som kommunen er forpligtet til.

Bag anmeldelsen står Peter Skov Jørgensen. Han er lokalformand hos DH og desuden formand for det lokale handicapråd.

Merudgifter: Socialministeren kender Vejle-model med krav om dokumentation ulovlig

Annette Vilhemsen opfordrer handicappede, der føler sig snydt, til at klage over kommunen.

Vejle Kommune er galt på den i sin måde at udregne tilskud til omkring 250 af kommunens handicappede.

Sider

Subscribe to RSS - serviceloven