You are here

serviceloven

serviceloven

Institut indskærper gældende regler over for Aarhus kommune om BPA

Udviklingschef Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden offentliggør idag et brev i Facebook gruppen "Handicappolitisk debat", hvor Institut for Menneskerettigheder (IMR) for første gang retter henvendelse til en kommune som led i IMRs mandat til at overvåge FNs Handicapkonvention.

Det er en løftet pegefinger imod Århus kommunes forslag om at ændre Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) med henvisning til udpensling af gældende regler på området. Blandt andet skal ændringer i serviceydelser bero på en konkret individuel vurdering.

BPA: Ulovligt hvis Aarhus kommune gennemfører planlagte ændringer siger Socialministeren i samråd

Under et samråd i Folketingets Socialudvalg den 22. november 2012, som var indkaldt af folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, kom både Karina Adsbøl selv og Stine Brix fra Enhedslisten ind på Århus Kommunes planlagte forringelser for mennesker med Borgerstyret Personlig Assistance.

Dét affødte en særdeles markant udmelding fra socialminister Karen Hækkerup:

Skive: Retssag om tabt arbejdsfortjeneste for byretten i Herning den 26. september 2012

Tilføjet 12.12,13:
Sagen skal for Vestre Landsret den 7. februar 2014.

En far til en 13-årig datter med alvorlige handicaps har anlagt sag imod Det Sociale Nævn i Midtjylland. Han håber at få domstolen til at omgøre en afgørelse fra Skive Kommune, der har nedsat hans tabte arbejdsfortjeneste fra fuld tid til 12 timer om ugen. Det Sociale Nævn i Midtjylland har stadfæstet kommunens afgørelse, men i stedet for at anke sagen videre til Ankestyrelsen har faderen valgt retssystemet.

Aktindsigt: Rambøll rapport om Ankestyrelsen maj 2011

Flemming Leer Jakobsen fra SIND Vejle lokalafdeling har via Finansministeriet fået aktindsigt i Rambølls rapport om Ankestyrelsen fra maj 2011.

Den kan hentes her fra Google docs i pdf:

https://docs.google.com/

Sider

Subscribe to RSS - serviceloven