You are here

genopretningsplan 2010

genopretningsplan 2010 pakke

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for forældre med handicappet barn nedsættes fra Kr. 33000 til Kr. 19000

Pressemeddelelse fra Socialpædagogernes Landsforbund igår:

Et helt urimeligt og ugennemtænkt forslag. Sådan siger Socialpædagogernes 1. næstformand Marie Sonne i en kommentar til den del af regeringens ’genopretningsplan’, som betyder, at der indføres et loft for den kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, forældre med et handicappet barn kan få.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste for forældre med et handicappet barn har til formål at sikre, at barnet kan blive boende hos sine forældre og leve et godt børneliv i udvikling og tryghed. Fuld kompensation betyder, at forældrene til et handicappet barn har en reel mulighed for at beholde barnet hjemme. Denne mulighed vil med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti falde bort for mange familier.

Hvor en forældre indtil nu har kunnet få fuld kompensation for den manglende løn i et fuldtidsjob – en kompensation på for eksempel 33.000 kroner – så vil der efter de nye regler være en øvre grænse på 19.000 kroner om måneden. Og det vil betyde, at mange forældre ikke længere økonomisk kan få det til at løbe rundt, hvis den ene skal gå hjemme og passe barnet.

Førtidspensionister holder for næste gang til efteråret

VK skal spare endnu fem milliarder kroner frem mod 2015, hvis der skal være balance på budgettet. Førtidspensionister og studerende må holde for.

- Antallet af personer på førtidspension og i fleksjob er steget mere end forudsat. Den nye reform skal sikre, at færre, specielt unge, tilkendes førtidspension og fleksjob, og at flere opnår og fastholder ordinær beskæftigelse, hedder det i aftaleteksten mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Du betaler for Danske Banks kapitalindskud fra staten med mindre dagpenge og børnepenge (genopretningsplan 2010)

Sider

Subscribe to RSS - genopretningsplan 2010