You are here

genopretningsplan 2010

genopretningsplan 2010 pakke

Revisorer: Sjusk med skattereformen 2010 & finanslov 2011 giver fejl

DR P1 Orientering d. 26. november 2010:

Hvorfor ikke bare lave lovene ordentligt fra starten af i stedet for at jage dem igennem og siden skulle reparere på dem?

Det spørgsmål sidder man med hos Foreningen Registrerede Revisorer, der i de seneste uger har fået fem lovforslag til høring fra Skatteministeriet med en frist på kun 2-3 dage til at svare.

Så korte høringsfrister kan giver fejl i lovgivningen, hvilket er en ulempe for virksomheder og skatteborgere, lyder det fra de registrerede revisorer.

Skattelettelserne var ikke finansierede

Martin Madsen er chefanalytiker og Janus Breck er kommunikationschef i Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE) skrev i Politiken d. 13. juni 2010:

En systematisk gennemgang viser, at VK-regeringens skattelettelser ikke har været finansierede.

Det er et falsum. Regeringen har ikke givet ufinansierede skattelettelser. Skatteaftalen fra sidste år, ’Forårspakken’, er en fuldt finansieret skatteaftale, hvor vi krone til krone tager lige så meget ind, som vi giver ud«.

Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Folketingets talerstol under afslutningsdebatten i juni. Spørgsmålet er, om statsministeren har ret: Er det rent faktisk et falsum, at de skattelettelser, som regeringen har givet i løbet af de seneste 10 år, har været ufinansierede?

Skattelettelserne, som er givet siden 2001, indeholder flere elementer: Først og fremmest indførte regeringen tilbage i 2001 det såkaldte skattestop. Siden indførelsen af skattestoppet er der efterfølgende givet skattelettelser i forbindelse med forårspakken i 2004, skattepakken fra 2007 og senest Forårspakke 2.0, der trådte i kraft i januar 2010.

Flere syge vil fremover miste sygedagpenge

For at kunne modtage sygedagpenge, skal man i dag have arbejdet i 13 uger før sygdommen. VKO vil sætte kravet op til 26 uger.

Sygemeldte lønmodtagere skal være med til at rette op på dansk økonomi, fremgår det af fire linjer i regeringen og Dansk Folkepartis såkaldte genopretningsplan.

For at kunne modtage sygedagpenge, skal man i dag have arbejdet i 13 uger umiddelbart før sygdommen. Til efteråret forventes VKO at stille med et forslag, der sætter kravet op til 26 uger. Det skal hente en besparelse hjem på 105 millioner kroner.

Genoptjening af dagpengeretten forhøjes fra 26 uger til 52 uger inden for 3 år

Onsdag d. 16. juni 2010 førstebehandler Folketinget VKOs forslag om at gøre det sværere for langtidsarbejdsløse at genoptjene dagpenge-retten. Ren ideologi, siger FOA-konsulent.

I dag skal man præstere 26 ugers arbejde inden for en periode på tre år for at genvinde dagpengeretten. Den harmoniseres efter lovforslaget op til de 52 uger, som nyindmeldt i kassen i dag skal fremvise for at få dagpenge.

160.300 arbejdsløse i Danmark, når aktiverede m.v. medregnes. Hvis de ikke medregnes er arbejdsløsheden 114.300.

Sider

Subscribe to RSS - genopretningsplan 2010