You are here

Økologi

Forskere afslører nye resistens-problemer igennem udbredt brug af kobber i svineproduktionen

Kobber brugt i svineproduktionen er med til at sprede resistens overfor antibiotika i landsbrugsjorden. Det kan få konsekvenser for lægebehandling af mennesker.

Tungmetallet kobber, der bruges i svineproduktionen som vækstfremmer, spreder antibiotikaresistens i jorden.

Det kan gøre det sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier i fremtiden, frygter forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Er vi for hysteriske?

Håndhygiejne.

Det er et af sensommerens buzzwords.

Svineinfluenzaen truer - og på skoler, i medier og på arbejdspladser undervises vi i hvordan man vasker hænder på den rigtige måde. Mange virksomheder har en nød-plan, HVIS nu vi skulle få en influenza-epidemi.

På mange måder lever vi i den sikreste af alle verdener. Alligevel bruger vi oceaner af tid på at bekymre os om alt - fra svineinfluenza, terrorisme og til ikke økologiske gulerødder.

Ja, nogen mener ligefrem, at vi dyrker katastrofen som en slags ekstremsport på samfundsplan.

Tobak, sukker og fedt bliver dyrere - indfør så differentieret moms for h.....

Regeringen foreslår, at afgifterne på is, chokolade, slik og sodavand forhøjes, for som en del af en skattereform også at forsøge at få danskerne til at leve sundere.

Tobak, sukker og fedt bliver dyrere (DR Online) (24. februar 2009)

&

Regeringen har fremlagt sin plan for en reform af skatten. Læs planens indhold her.

Regeringens 'Forårspakke 2.0' skal gavne vækst og klima og give lavere skat.

Sider

Subscribe to RSS - Økologi