You are here

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens

EU fastslår: Ingen tvivl – overforbrug af antibiotika til husdyr skaber farlige resistente bakterier

"Både hos mennesker og dyr er der konstateret en klar forbindelse mellem forbruget af antibiotika og den tilsvarende udvikling af resistente bakterier. Det gælder for de fleste kombinationer, der er undersøgt.

I nogle tilfælde er der også fundet en sammenhæng mellem antibiotikaforbruget hos dyr og udvikling af resistens i bakterier fra mennesker.

Projektet er gennemført ved hjælp af data fra 2011 og 2012 fra EU-lande samt enkelte andre; i alt 26 lande er repræsenteret."

Medicinsk cannabis kun med cannabinoider kurerer MRSA

Apropos dagens store udmelding om MRSA stigning fra blandt andet DR Online.

Så kan medicinsk cannabis faktisk kurere MRSA & helt fjerne det.

Det fortælles i denne video om cannabinoider:

Se den her: 4 minutter & 51 sekunder inde i denne video

What is CBD ?

Forskere afslører nye resistens-problemer igennem udbredt brug af kobber i svineproduktionen

Kobber brugt i svineproduktionen er med til at sprede resistens overfor antibiotika i landsbrugsjorden. Det kan få konsekvenser for lægebehandling af mennesker.

Tungmetallet kobber, der bruges i svineproduktionen som vækstfremmer, spreder antibiotikaresistens i jorden.

Det kan gøre det sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier i fremtiden, frygter forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Svinebakterien MRSA bliver ikke bekæmpet i landbruget af myndighederne

DR P1 Dokumentar d. 21. oktober 2010:

SVINEBAKTERIEN Mens hospitalerne kæmper en indædt kamp mod multiresistente bakterier, så får bakterier, der ikke kan bekæmpes med almindelig penicillin lov til at sprede sit frit i landbruget.

Det fortæller P1 Dokumentar, der sammen med Åbenhedstinget.dk har afdækket problemerne med de resistente bakterier, der vandrer fra svin til mennesker.

Svinebakterien MRSA CC 398 har på få år spredt sig til hvert ottende danske slagtesvin (13 procent). Det viser helt nye tal fra DANMAP, som overvåger resistente bakterier i Danmark.

Den multiresistente svinebakterie blev første gang konstateret i Danmark i 2006. Bakterien lever i grisens tryne og på dens skind, og den spredes i staldenes støv, når grisene nyser og bevæger sig rundt.

Sider

Subscribe to RSS - Antibiotikaresistens