You are here

råvarer

råvarer

Nationaliser Nordsøolien

Læserbrev blevet bragt i Vejle Amts Folkeblad / Horsens Folkeblad den 18. januar 2012:

For tiden er regeringen begyndt at kigge på AP Møllers særstatus med lempelige skatteregler på Nordsøolien, som den tidligere borgerlige regering afgav. En forudsætning for at AP Møller fik retten til olieudvinding var, at det skulle bevares på danske hænder. Hvorefter Dansk Undergrunds Consortium (DUC) blev dannet med kun 39% ejerandel til AP Møller sammen med 2 udenlandske olieselskaber. Dermed er en væsentlig forudsætning ikke tilstede.

Retten til Nordsøolien er givet i en koncession til DUC, men det er stadig staten som ejer undergrunden. Dermed er koncessionen at sidestille med en lejeaftale & Mærsk eller andre kan ikke have ejendomsret på lav skat på noget, som de ikke ejer. Dermed skal der formentlig heller ikke betales ekspropiationsydelse efter Grundloven til DUC. Så det er bare at komme igang. Det er staten & dermed os som borgere, der stadig ejer nordsøolien.Pengene skal istedet for at forgylde AP Møller bruges til at investere i vedvarende energi i Danmark & gerne igennem danske statsselskaber. Enhedslisten står ved sit mål om socialisme. Nationaliseringen af nordsøolien ligger lige for.

Flemming Leer Jakobsen

Forskere afslører nye resistens-problemer igennem udbredt brug af kobber i svineproduktionen

Kobber brugt i svineproduktionen er med til at sprede resistens overfor antibiotika i landsbrugsjorden. Det kan få konsekvenser for lægebehandling af mennesker.

Tungmetallet kobber, der bruges i svineproduktionen som vækstfremmer, spreder antibiotikaresistens i jorden.

Det kan gøre det sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier i fremtiden, frygter forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Når olien slipper op... så kan du få et problem

DR P1 Orientering d. 6. september 2010:

Forsvaret må laves om, sikkerhedspolitikken må laves om. Faktisk må hele måden, vi driver udenrigspolitik på, tænkes om. Markedskræfter vil blive sat ud af spil, EU og andre internationale institutioner vil miste betydning, og det samme vil ikke-regerings-organisationerne - NGO'erne.

Store koncerner vil opføre sig som stater, og stater vil give sig til at drive virksomhed. Det er slut med idealerne i storpolitikken, det hemmelige diplomati vender tilbage, og alliancen kan blive umulig at opretholde. Alt sammen bare fordi verden en dag løber tør for olie.

Subscribe to RSS - råvarer