You are here

asyl

Administrativ udvisninger: Hemmelige beviser en realitet i Danmark (Forslag om grundlovsbrud fra arbejdsgruppe)

Amnesty.dk skrev d. 12. marts 2009:

Hemmelige beviser mod terrormistænkte bliver en realitet i Danmark, hvis Folketinget godkender et kommende lovforslag fra integrationsministeren. Dermed overgår vi til et system, hvor de tiltalte ikke kender alle anklager og beviser og ikke kan forsvare sig i retten. En ny dom over Storbritannien viser, at det kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Hemmelige beviser en realitet i Danmark (Amnesty.dk) (12. marts 2009)

Integrationsministeriets omtale, som kun findes under pressemeddelelser:

Regeringen vil effektivisere sager om administrative udvisninger (Nyidanmark.dk) (11. marts 2009)

Bliver forslagene om hemmelige beviser en realitet får vi Kafka-domstole i Danmark !

Spørgsmålet er så om Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech er en hykler, når det kommer til stykket. Eller om hun stadigvæk som minister (som jo betyder tjener) vil slå et slag for retsstaten. Det bliver spændende at følge.

Asylbørn: Den danske stat bør udbetale kæmpe erstatninger‏

Støttekredsen for Flygtninge i fare skriver idag:

Overordnet betragtet ligner gruppen af børn, asylbørn, der kom her til i årene 1998 – 2002/03 et kæmpe eksperiment i umenneskelig behandling.

Den sidste lille gruppe afviste irakiske flygtninge fra den tid – født muslimer –  bør for ikke at komme med blandt de største ofre for eksperimentet -  også have asyl. Men ikke kun det. Hele den store gruppe af asylbørn kommet til Danmark som flygtninge 1998 – 2002/3 (incl. de tvangsudsendte) bør også have en kæmpe økonomisk erstatning af den danske stat for dens frarøvelse af: Barndomme – ungdomme – helbred.

EF-domstolen er uenig med Europæiske menneskeretskonventioner (EMRK)

DR P1 Orientering d. 20. februar 2009:

EF-domstolen slår fast, at flygtninge fra krigsområder har lettere ved at få asyl, end den Europæiske Menneskeretskonvention og FNs Flygtningekonvention påbyder.

En dom fra EF-domstolen, som gør det lettere for flygtninge fra krigshærgede lande at få asyl i EU, har vakt røre på Christiansborg.

Eksperter siger at dommen da også lægger op til en helt anden asylpolitik end den danske.

Sider

Subscribe to RSS - asyl