You are here

Menneskerettighedsdomstolen

Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg

Menneskeretsdomstolen: Danske betjentes dræbende skud i Tilst-sagen skal kulegraves

"Menneskerettighedsdomstolen vil vide, hvad der egentlig skete, da betjente i 2001 skød og dræbte to unge biltyve i Århus-forstaden Tilst.

Det er første gang nogensinde, at en sag mod Danmark om Menneskerettighedskonventionens Artikel 2 - retten til liv - bliver prøvet ved domstolen.

Den danske stat har indtil 2. februar 2015 til at svare på spørgsmålene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Institut indskærper gældende regler over for Aarhus kommune om BPA

Udviklingschef Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden offentliggør idag et brev i Facebook gruppen "Handicappolitisk debat", hvor Institut for Menneskerettigheder (IMR) for første gang retter henvendelse til en kommune som led i IMRs mandat til at overvåge FNs Handicapkonvention.

Det er en løftet pegefinger imod Århus kommunes forslag om at ændre Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) med henvisning til udpensling af gældende regler på området. Blandt andet skal ændringer i serviceydelser bero på en konkret individuel vurdering.

Rule 39: Danmark sender asylansøger til Grækenland trods forbud fra domstol

En asylansøger, der havde fundet vej til Danmark, er blevet sendt tilbage til Grækenland.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blokerer ellers for tilbagesendelser til Grækenland, hvor asylsystemet er brudt sammen.

Men politiet har alligevel udsendt asylansøgeren før domstolen kunne nå at gribe ind.

Asylansøgeren er altså tilbage i Grækenland, og det er meget bekymrende, siger  generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm.

Hasteopgave: genopret retsstaten ved revision af terrorlovene

Bjørn Elmquist fra Retspolitisk forening skrev d. 10. november 2010:

De sidste ni år har været præget af nye tiltag både i straffeloven og i retsplejeloven, som angiveligt for at skabe sikkerhed mod terror har udhulet retssikkerheden for os alle sammen. Der er brug for en revision, skriver Bjørn Elmquist i sin kommentar.

Indgrebene kom i to store klumper: én i 2002 og én i 2006, men med mange “smådryp” undervejs. Det største “smådryp” var i 2009 - “lømmelpakken”, som skulle give politiet de nødvendige ekstraredskaber til klimatopmødet i København i december 2009.

Sider

Subscribe to RSS - Menneskerettighedsdomstolen