You are here

asyl

Politisk lydhørhed for forskelsbehandling af psykisk syge veteraner

En artikelserie i Information om at tidligere udsendte soldaters bliver ladt i stikken sætter sig spor rent politisk:

34-årige Michael er en af de krigsveteraner, der har levet på hjælp af private støtter. Københavns Kommune har sendt ham til alt fra Mændenes Hjem til et psykiatrisk værested for misbrugere og har nu frataget ham kontanthjælpen for anden gang. Kun på grund af Soldaterlegatet er Michael ikke blevet smidt ud af sin lejlighed igen.

»Han bliver mødt med mistro og betragtet som en bums, der bare skal tage sig sammen. Man fokuserer udelukkende på det negative, og derfor skaber systemet bare flere tabere, som det er indrettet i dag,« mener Vivi Jensen.

Sang afbryder behandling af udlændingelov

Bedsteforældre for asyls markering af 1 års dag foran Avnstrup asylcenterKilde: Billede fra 1 års markering af Bedsteforældre for Asyls foran Avnstrup asylcenter, foto af Erik Hansen

Førstebehandlingen af den nye udlændingelov blev afbrudt, da Bedsteforældre for Asyl i folketingssalen brød ud i sang for at demonstrere utilfredshed med loven.

De tekniske og principielle diskussioner af den nye udlændingelov i folketingssalen på Christiansborg blev mandag afløst af sangstemmer, der højt gjaldende overraskede Folketingets partiers integrationsordførere og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V).

Sværere for alvorligt syge at få humanitært ophold

DR P1 Orientering d. 15. april 2010:

Stadig flere asylansøgere kommer til Danmark, ikke fordi de er flygtninge men alene fordi de ønsker adgang til behandling. Det er i hvert fald regeringens påstand som begrundelse for endnu engang at skærpe kravene til dem der søger humanitær opholdstilladelse.

Engang talte man om "bekvemmelighedsflygtninge". Nu skal vi måske vænne os til et nyt begreb, "behandlingsflygtninge". Ifølge Integrationsministeriet er der i hvert fald tilsyneladende et stigende antal asylansøgere, der kommer til Danmark. Ikke fordi de er flygtninge, men alene fordi de er syge og vil have adgang til behandling.

VKO vil sende asylbørn til børnehjem i Irak

Forældreløse asylbørn i Danmark skal på børnehjem i krigshærgede lande, hedder det i den nye udlændingeaftale. Politikerne ser stort på børnenes tarv, lyder den massive kritik.

Sidste år var der 469 børn uden ledsager, der søgte asyl i Danmark og langt de fleste kom fra Afghanistan og Irak. Det er alt for mange, mener regeringen og Dansk Folkeparti, der i deres nye udlændingeaftale har besluttet, at børnene bør sendes på en form for børnehjem i Nord-irak og Afghanistan.

Sider

Subscribe to RSS - asyl