You are here

Mere fattigdom til kontanthjælpsmodtagere med starthjælp i 6 måneder

Personer på kontanthjælp får halveret deres indtægt i et halvt år, hvis de ikke passer et aktiveringsforløb. Deres kontanthjælp bliver nedsat til starthjælpssats som straf.

Det er en konsekvens af de sidste aftaler omkring 2020-planen, som faldt endeligt på plads i går.

Regeringen regner med at spare 88 millioner kroner om året ved skrappere straffesanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere.

/ Pisk til kontanthjælpsmodtagere (Arbejderen.dk) (28. maj 2011)

Ja, det skal nok hjælpe på en depression eller angst at få reduceret sin kontanthjælp i 6 måneder.

Udsigten til at prioritere imellem mad, bolig eller medicin skal jo nok forbedre det hele.

Så kan de fandeme lære det. Nassere !

Det er tankegangen hos toppen af regeringen, at alle som ikke arbejder er samfundsnassere & bare skal have en økonomisk straf.

Så hjælper det alt sammen.

Det er ikke socialpolitik. Det er den mest nedrige form for politik. Nemlig udøvelsen af magt over for svage samfundsgrupper på linje med det, som blev praktiseret i middelalderen.

Taberne bliver de børn, som bliver kastebolde i kommunerne. De børn, som ikke får den nødvendige tryghed til at få sig en ordentlig grunduddannelse eller et ordentligt måltid mad.

Det er sådan, man kan fastholde de nederste samfundslag i en negativ social fødekæde for kommuner, politi, dommere & fængselsansatte. Ansatte som nok kan se det forkerte i politikken, men ikke vælger andre ind på Christiansborg.

Det giver jo arbejde i mange år fremover at skulle "rette" op på VKOs fattigdomspolitik.

VKO gør noget ved fattigdommen.

De skaber den !

Sig fra & stem på Enhedslisten.

Enhedslisten vil sætte en stopper for fattigdommen med reel social retfærdighed med afskaffelse af starthjælp, kontanthjælpsloftet, 450 timers reglen & ungeydelsen til unge under 25 år.

Samfundet er bedre tjent uden en borgerlig regering, som med skattelettelser har udført vælgerpleje til deres vælgere & tømt statskassen for penge.

Men uden skat - ingen velfærd.

Det er ret simpelt.