You are here

Enhedslisten

Enhedslisten blev stiftet i 1989 ved et samarbejde mellem VS, DKP og Socialistisk Arbejderparti (SAP).

Mette Frederiksen fik vedtaget krav for uddannelsesparate i strid med forliget om kontanthjælpsreform

DR P1 Orienterings Jesper Tynell kunne mandag den 3. februar 2014 afsløre, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i strid med forliget om kontanthjælpsreform fik vedtaget regler for kontanthjælpsmodtagere der sætter ikke-uddannelsesparate på den lavere uddannelsesydelse.

Satser for uddannelseshjælp (før skat):
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 23, stk. 2, nr. 2 8.196 kr. pr. mnd.

Er Jobudvalget Vejle tilhænger af term modellen ?

Læserbrev i Vejle Amts Folkeblad den 18. oktober 2013 af Flemming Leer Jakobsen:

Gitte Frederiksen (GF) medlem af Jobudvalget i Vejle byråd skrev i VAF den 8. oktober 2013, at hun vil ændre alle de kritisable forhold som kom frem på borgermødet den 3. oktober i Bygningen Vejle. Men GF har som medlem af Jobudvalget siden 2009 et politisk medansvar for forholdene. GF har åbenbart i et valgår pludseligt travlt ved håndvasken.

Men GF har sammen med det forenede byrådsparti været med i samtlige budgetforlig til & med i år. Budgetforlig, som har ført til massive besparelser på velfærden. GF kunne passende oplyse om, hvor mange desperate henvendelser, hun har modtaget over forholdene på Jobcenter Vejle.

GF & resten af Jobudvalget skal også forklare, hvorfor der bliver udleveret folder af sagsbehandlerne fra Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser i Århus ? En klink, som drives af Per Fink kreatør af TERM modellen. En model som ser det som sin fremmeste opgave at ændre alle fysiske smerter til psykiske lidelser. Vel at mærke lidelser, som Per Fink selv har kreeret. Han anerkender blandt andet ikke fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom & piskesmæld. Det er diagnoser, som alle er optaget på WHOs ICD-10 diagnose liste.

Har Jobudvalget i Vejle kommune ved formand Christa Laursen, Anja Daugaard, Morten Kristensen, GF, Martin Sikær Kristensen, Vagn Åge Jensen, Gerda Hagemann Pedersen (& Pernille Moesby Laursen medlem frem til 2012) vedtaget at tiltræde TERM-modellen ?

Hvad er Jobudvalgets hensigt med at tilsidesætte disse anerkendte diagnoser ?

Kan Vejle kommune gratis henvise borgere i Vejle kommune til forskningsklinikken i Århus ?

Men tilbage står, at vælgerne ved sidste valg trak en nitte ved at stemme på Gitte. Især dem, som har haft kontakt med Jobcenter Vejle.

Klage sendt til Tilsynet ved Statsforvaltningen om afslag på aktindsigt fra Klinik for Funktionelle lidelser

Jeg klagede igår over et afslag på aktindsigt fra Klinik for Funktionelle Lidelser (FFL) i Århus, som jeg har fundet ud af indeholder forkerte oplysninger.

Igennem Facebook har jeg fundet ud af, at praktiserende læger her i Region Syddanmark henviser til forskningsklinkken.

I deres afslag skrev FFL at de ikke havde nogen opgørelse, da alle i Region Syddanmark skal henvises via Psykiatrisk Afdeling ved OUH i Odense.

Det passede ikke.

Nu må jeg se, hvad Tilsynet ved Statsforvaltningen siger til det.

Ny transatlantisk aftale imellem EU & USA afskaffer reelt demokratiet - Multinationale kan få erstatning for love

I en mulig transatlantisk frihandelsaftale skal virksomheder og investorer sikres mulighed for erstatning, hvis f.eks. skærpet miljø- og sundhedslovgivning går ud over deres forventede indtjening.

Og erstatningssager skal køre ved lukkede tribunaler uden for nationale domstoles regi og med tre private erhvervsadvokater som voldgiftsmænd. Civilsamfundets organisationer raser

Det kunne være en energi- eller miljøpolitisk beslutning, som indebærer uventede restriktioner på drift af kulkraftværker.

Sider

Subscribe to RSS - Enhedslisten