You are here

Nikolaj Villumsen

Medlem af Folketinget for Enhedslisten siden Folketingsvalget i 2011.

Ny transatlantisk aftale imellem EU & USA afskaffer reelt demokratiet - Multinationale kan få erstatning for love

I en mulig transatlantisk frihandelsaftale skal virksomheder og investorer sikres mulighed for erstatning, hvis f.eks. skærpet miljø- og sundhedslovgivning går ud over deres forventede indtjening.

Og erstatningssager skal køre ved lukkede tribunaler uden for nationale domstoles regi og med tre private erhvervsadvokater som voldgiftsmænd. Civilsamfundets organisationer raser

Det kunne være en energi- eller miljøpolitisk beslutning, som indebærer uventede restriktioner på drift af kulkraftværker.

Subscribe to RSS - Nikolaj Villumsen