You are here

Ny transatlantisk aftale imellem EU & USA afskaffer reelt demokratiet - Multinationale kan få erstatning for love

I en mulig transatlantisk frihandelsaftale skal virksomheder og investorer sikres mulighed for erstatning, hvis f.eks. skærpet miljø- og sundhedslovgivning går ud over deres forventede indtjening.

Og erstatningssager skal køre ved lukkede tribunaler uden for nationale domstoles regi og med tre private erhvervsadvokater som voldgiftsmænd. Civilsamfundets organisationer raser

Det kunne være en energi- eller miljøpolitisk beslutning, som indebærer uventede restriktioner på drift af kulkraftværker.

Det kunne være en sundhedsmæssig beslutning om at forbyde bestemte stoffer. Det kunne være særlige krav til cigaretreklamer.

Det kunne være indgreb i spillereglerne for finanssektorens virksomheder

/ EU vil beskytte investorer i frihandelsaftale (Information.dk)

Nu kan virksomheder med et regneark få ubegrænset adgang til at plyndre statskasserne.

Et aspekt af det, som jeg ikke rigtigt kan finde svar på er.

Hvad den eksisterende lovgivning ?

Kan forbud mod reklamer i TV af tobak danne grundlag for en voldgiftssag ved tribunalerne ?

Kan reguleringen af våben her i Danmark, som er langt mere restriktiv end i Finland danne grundlag for en sag fra en amerikansk våbenproducent om manglende indtjening ?

Denne Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) forhandling løber parallelt med Trans Pacific Partnership (TPP) forhandling imellem lande vest for USA. Disse er Australien, Brunei, New Zealand, Singapore, Chile, Peru, Vietnam med nøjatig samme konstruktion.

Men her er det fremme, at virksomheder kan kræve ændringer af lovgivning !

Jeg skrev om det sidste år her, som den første i Danmark.

/ Hemmelig Trans Pacific Partnership handelsaftale vil give virksomheder ret til at ændre amerikansk lovgivning (Denmarkonline.dk) (16. juni 2012)

Hvis disse to frihandelsaftaler træder ikraft sætter de reelt demokratiet & de frie valg ud af kraft.

Lovgivere bliver ikke den regulerende faktor hverken i Danmark eller i resten af verden.

Kapitalismen bliver enehersker. Samtidigt bliver TPP brugt til at stoppe regulering af finanssektoren.

Virksomhedernes multinationale økonomiske magt bliver omsat til noget, som reelt bliver en vetoret over for ny restriktiv lovgivning.

Forsigtighedsprincippet vil efter min vurdering endeligt forsvinde.

Men i Danmark har flertallet af partier i Folketinget allerede taget hul på det. Tag bare den yderst favorable Nordsø-aftale, hvor Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med A:P. Møller Mærsk i spidsen er blevet lovet immunitet imod øget beskatning.

Enhedslistens Nikolaj Villumsen, MF har bl.a. haft et samråd om det i Folketingets Europaudvalg den 10. september 2013.

Se det her:

Eller på Folketingets hjemmeside: / Udvalgsmøde Europaudvalget 10. september 2013 pkt. 2 (Ft.dk) (10. september 2013)