You are here

Mette Frederiksen fik vedtaget krav for uddannelsesparate i strid med forliget om kontanthjælpsreform

DR P1 Orienterings Jesper Tynell kunne mandag den 3. februar 2014 afsløre, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i strid med forliget om kontanthjælpsreform fik vedtaget regler for kontanthjælpsmodtagere der sætter ikke-uddannelsesparate på den lavere uddannelsesydelse.

Satser for uddannelseshjælp (før skat):
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 23, stk. 2, nr. 2 8.196 kr. pr. mnd.

Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 23, stk. 2, nr. 3 5.857 kr. pr. mnd.

Uddannelseshjælp - Under 25 år, udeboende § 23, stk 2, nr. 9 5.857 kr. pr. mnd

/ Beskæftigelsesministeriet - Uddannelseshjælp (Bm.dk)

I bemærkningerne til lovforslaget er der et skønskrav om, at unge under 30 år kan deltage i en uddannelse inden for 1 år.

Men det var ikke en del af forliget. Det slog Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti fast i DR P1 Orientering torsdag den 23. jaruar 2014.

Samtidigt har Mette Frederiksen i Folketinget fejlagtigt hævdet, at man ikke kom på den lavere uddannelsesydelse for unge under 30 år.

Se videoen her:

Eller på Folketingets hjemmeside:
/ 3. behandling L224 den 28. juni 2013 (Ft.dk)

"Men vi sætter jo ikke ydelserne ned for de unge, der ikke kan gå i uddannelse. Det er lige præcis den sondring, der er så afgørende. Dem, der kan, skal, og dem, der ikke kan endnu, skal have bedre hjælp. "
Mette Frederiksen ved 3. behandling af konthjælpsreformen den 28. juni 2013

I bemærkningerne til kontanthjælpsreformen står der dette under 2.1.2 Den foreslåede ordning:

"Målet for indsatsen vil være ordinær uddannelse. Unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse, vil blive visiteret som uddannelsesparate, mens unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, vil blive visiteret som aktivitetsparate."

/ L224 lov som fremsat i html format(Kontanthjælpsreformen) (Ft.dk)
(28. maj 2013)

Via
[/ L224 lov som fremsat (Ft.dk) (28. maj 2013)]

Desperat lappeløsning om uddannelsesydelse hjælper ikke

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har forsøgt med en ændring af bekendtgørelse for folk på barsel samt lave en vejledning til kommunerne for sygdomsramte.

DR P1 Orientering fortalte igår, at det er 2 problemer med det. Lektor i socialret Nina von Hjelmcrone sår i indslaget tvivl om den fremgangsmåde med ændring af bekendtgørelsen for folk på barsel.

Rent lovgivningsmæssigt kan en ændring af bekendtgørelsen ikke være lovligt grundlag for at udbetale en højere ydelse for folk på barsel. Det sætter loven om kontanthjælpsreform en stopper for. Man skal nemlig som aktivitetsparat have sociale, helbredsmæssige eller faglige problemer. Samtidigt skal man på barsel deltage eller ønsker at deltage i en aktivitet, siger lektor i socialret John Klausen fra Aalborg Universitet.

Samtidigt er vejledningen til loven for sygdomsramte ikke andet end en vejledning. Det betyder, at den foreslåede ændring er rent kosmetisk. Kommunerne er ikke forpligtet til at følge den & kontanthjælpsmodtagere kan ikke påberåbe sig et retskrav på baggrund af en vejledning.

Kommunerne skal alene tage udgangspunkt i loven inklusiv bemærkningerne & den medfølgende bekendtgørelse for loven.

For at det får retsvirkning for de to grupper ramt af kontanthjælpsreformen skal loven ændres. Det fastslår både Nina von Hjelmcrone & John Klausen.

DR P1 Orientering igår den 4. februar 2014:

Hvis unge der brækker begge ben på en skiferie og skal ligge 4 måneder i gips ikke skal have frataget deres kontanthjælp, så kræver det en ændring af loven.

Det påpeger to lektorer i socialret, efter beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med en ny vejledning til kommunerne i går forsøgte at undtage sygdomsramte unge fra at blive sat ned i ydelse.

Medvirkende: John Klausen, lektor, socialret, Aalborg Universitet, Nina von Hielmcrone, lektor, socialret, Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister, Socialdemokraterne

Af: Jesper Tynell

Hør indslaget her: (åbner i nyt vindue)

/ Beskæftigelsesministerens ønsker kræver lovændring (DR Online) (4. februar 2014)

Via
[/ DR P1 Orientering den 4. februar 2014 (DR Online)]

Andre indslag om uddannelsesydelse fra DR P1 Orientering:

Regeringen tager kontanthjælp fra syge og kvinder på barsel 23 Jan. 2014,kl. 16:11

&

Hvornår skal man have uddannelsesydelsen? 23 Jan. 2014,kl. 17:19

/ DR P1 Orientering  (DR Online) (23. januar 2014)

Socialchefer: Lav kontanthjælpsreformen om 24 Januar 2014, kl. 17:11

/ DR P1 Orientering (DR Online) (24. januar 2014)

Hvornår er man uddannelsesparat ? 3. februar 2014 kl. 17:26

/ DR P1 Orientering (DR Online)  (03. februar 2014)


Om Mette Frederiksen kan siges at have vildledt Folketinget i forbindelse med omfanget af personer på uddannelsesydelse kan jeg ikke lige vurdere. Men det smager da lidt af det.

Det interessante bliver så.

Hvor kom 1 års reglen for uddannelsesydelse fra, når forligspartierne bag kontanthjælpsreformen ikke har sagt god for det ? Enhedslisten står som det eneste parti i Folketinget uden for forliget.

Desværre for de berørte af uddannelsesydelse får en lovændring først virkning fra det tidspunkt, at ændring bliver fremsat.

Spred Glæde... trods alt :/
FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

DR P1 Orientering har tidligere afsløret disse udeladelsesfejl fra beskæftigelsesministeriet:

 / Overset ret til enkeltydelser til samlever uden kontanthjælp i kontanthjælpsreformen (Denmarkonline.dk) (13. januar 2014)

/ Mette Frederiksen gav forkert svar om erstatning for tabt erhvervsevne i december 2013 (Denmarkonline.dk)  (30. januar 2014)