You are here

Kommuner misbruger løntilskudordning i udbredt grad

Ifølge tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor er antallet af ordinært ansatte i kommuner og regioner faldet fra 589.000 i 2011 til 573.000 (fuldtidsstillinger) i 2012. I samme periode er antallet af ledige i løntilskud i kommuner og regioner vokset fra 19.000 til 19.500.

Inden for nogle fagområder er der sket en markant tilvækst i antallet af mennesker i løntilskud. Eksempelvis når det drejer sig om pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. For deres vedkommende er andelen i løntilskud i forhold til fastansatte vokset fra 6 procent i 2010 til 11 procent i 2012.

»Der var en skolefritidsordning her i Odense, hvor de havde fem pædagogmedhjælpere, som var i løntilskud eller i praktik, og kun én fastansat pædagogmedhjælper, som endda var på deltid. Den fordeling mellem gratis arbejdskraft og fastansatte holder jo slet ikke, og det lykkedes også at få stoppet det,« fortæller fællestillidsrepræsentant Steen Colding Nielsen fra Odense.

Blandt pedeller, rådhusbetjente og andre inden for teknisk service er der rigtig mange i løntilskud. Her er andelen vokset fra 21 % i 2010 til 28 % i 2012.

/ Løntilskud bruges i stor stil ulovligt (UgebrevetA4.dk) (14. juni 2012)

Via
[/ Danskere ansættes ulovligt i løntilskud (DR Online), (14. juni 2012)]

Plus:

Ansatte i løntilskud på FOAs arbejdsområder udfører i stor stil det arbejde, som afskedigede medarbejdere tidligere stod for, viser en ny undersøgelse.

”Der er lavet så kraftige besparelser, at hverdagen ikke kan hænge sammen, hvis ikke der er ekstraordinært ansatte. De bruges til at opretholde en normering, som den så ud før besparelserne.”

FOAs tillidsrepræsentanter fortæller også, at de ansatte med løntilskud nogle gange bliver brugt som vikarer i forbindelse med sygdom og ferie. Og næsten halvdelen af TR’erne oplever, at de daglige arbejdsopgaver, som de aktiverede laver, tidligere blev lavet af ordinært ansat personale.

Det frustrerer FOAs næstformand, Mona Striib, for de aktiverede skal ifølge loven fungere som ekstra hænder, som godt kan undværes for at få vagtplaner til at gå op.

”Det virker som om, at kommunerne skærer ned på de fastansatte på grund af økonomien og til en vis grad erstatter dem med folk i aktivering. Men det er jo ikke det, der er meningen med løntilskudsordningen, og det er bestemt ikke i orden,” siger Mona Striib til foa.dk.

/ Ansatte i løntilskud laver de fyredes arbejde (Foa.dk) (14. juni 2012)

Ja, det kan skattekronerne også gå til. :/

Det hjælper jo ikke ret meget, at kommunerne er blevet pålagt en endnu hårdere udgiftsramme for 2013.

Uden skat - ingen velfærd.

Det betaler de svage prisen for.

Det er jo oplagt at ændre loven, så aktiverede ikke indgår i normeringen ved en hurtig lovændring.