You are here

Ingen videnskabelig dækning for at aktivering af syge hjælper dem tilbage på arbejdsmarkedet

Der er Ingen evidens for at det hjælper psykisk syge at sende dem i aktvering !

Jesper Tynell:

Det spiller også en rolle, at man fra centralt hold gør gældende at tesen om aktivering af syge vil få dem hurtigere tilbage i arbejde på forhånd er underbygget af eksisterende videnskabelige resultater.

Også selvom det er svært at få øje på hvilke forklarer hun.

Nina Holm Vohnsen:

Det er faktisk ret uklart. Når man spørger medarbejderne i Arbejdsmarkedsstyrelsen, så referer de til nogle rapporter. & i de rapporter refereres der til andre rapporter. Men der er ingen af de rapporter der rummer den her evidens.

Jesper Tynell:

Altså dokumentation for at det skulle hjælpe at sende mennesker med psykisk sygdom i aktivering, mens de er syge.

Nina Holm Vohnsen:

Korrekt.

DR P1 Orientering den 6. januar 2012:

Da beskæftigelsesministeriet i 2009 gennemførte et forsøg med aktivering af sygemeldte mennesker, viste det sig efterfølgende umuligt at dokumentere nogen form for positiv effekt på, hvor hurtigt de aktiverede sygemeldte blev raske igen.

Økonomisk var forsøget ligefrem en fiasko. Stik imod hensigten fik det de offentlige udgifter til forsøgspersonerne til at stige.

en ud fra en politisk betragtning kan beskæftigelsesministeriets forsøg med syge mennesker alligevel betegnes som en succes.

en duft af hvide kitler og videnskabelighed, der omgærede forsøget var nemlig med til at sikre udbredelse af den lovgivning om aktivering af sygemeldte, som blev vedtaget midt under forsøge - før resultaterne endnu lå klar. Selvom forsøget ikke havde positiv effekt på de syge, havde det i høj grad effekt på sagbehandlere, embedsmænd og beslutningstagere.

Det fremgår af en ny ph.d. afhandling skrevet af antropolog og adjunkt ved Aarhus Universitet, Nina Holm Vohnsen.

Af Jesper Tynell

/ 'Fejlslagent' sygeforsøg en politisk succes (DR Online) (6. januar 2012)

For Venstres daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen var det en sport at smadre menneskers økonomiske grundlag. I processen blev sagsbehandlerne gjort til kyniske instrumenter i en umenneskelig beskæftigelsespolitik, som den tidligere borgerlige regering stod for.

Hvem fanden var den psykiater, som i indslaget bliver citeret for at udtale at det er en fejl at tro på hvad de syge selv forklarer ?