You are here

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens

Resistente bakterier i fødevarer er almindelige i EU

Dyr og fødevarer indeholder i stigende grad bakterier, som er resistente over for kritisk vigtige antibiotika. Det viser den første større europæiske rapport om emnet.

Det viser den første EU-rapport om emnet, der omhandler perioden 2004-2007, som DTU Fødevareinstituttet har været med til at udarbejde for den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA.

Især bekymrer det forskerne, at forekomsten af fluorokinolonresistens er høj i flere EU-lande.

Dansk svineeksport truet af højt medicinforbrug med antibiotika (tetracyklin)

Store danske svineproducenter har øget brugen af medicin voldsomt fra 2001 til 2009. Og det kan true den danske milliardeksport, advarer eksperter og politikere.

Danske landmænd spiller hasard med den knap 30 mia. kr. store eksport af svineprodukter.

Fra 2001 til 2008 steg forbruget af såkaldte tetra­cyklin-præparater med 19 procent pr. svin, viser en opgørelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og forbruget af denne type antibiotika er tilmed steget yderligere i 2009.

Flertal uden om regering imod brug af antibiotika-gen i gensplejsning

Enhedslisten skriver idag i en pressemeddelelse:

Folketingets fødevareudvalg vedtog i dag Enhedslistens forslag om, at Danmark ikke skal godkende GMOer som er bærere af antibiotikaresistens medmindre der er tale om antibiotika, der har ingen eller meget lille betydning i behandlingen af dyr og mennesker.

Det er et flertal uden om regeringen, der har vedtaget forslaget for at forhindre, at resistensen ikke overføres fra fødevarerne til mennesker. 

Forslaget indebærer desuden, at Danmark i EU skal arbejde for at EU også afviser disse GMOer.

Naturen er på piller via vandmiljøet

Rester af danskernes store forbrug af smertestillende piller, mavesårsmedicin, antibiotika og vanddrivende midler svømmer direkte gennem rensningsanlæggene og ud i vandmiljøet.

Rester af lægemidler kan være en trussel mod både miljøet og menneskers sundhed. F.eks. kan selv små mængder antibiotika skabe resistente bakterier. Sker det, så virker antibiotikaen ikke længere, når bakterierne gør mennesker syge.

Læs mere på:
Naturen er på piller (DR Online) (20. januar 2008)

Sider

Subscribe to RSS - Antibiotikaresistens