You are here

EU fastslår: Ingen tvivl – overforbrug af antibiotika til husdyr skaber farlige resistente bakterier

"Både hos mennesker og dyr er der konstateret en klar forbindelse mellem forbruget af antibiotika og den tilsvarende udvikling af resistente bakterier. Det gælder for de fleste kombinationer, der er undersøgt.

I nogle tilfælde er der også fundet en sammenhæng mellem antibiotikaforbruget hos dyr og udvikling af resistens i bakterier fra mennesker.

Projektet er gennemført ved hjælp af data fra 2011 og 2012 fra EU-lande samt enkelte andre; i alt 26 lande er repræsenteret."

/ EU fastslår: Ingen tvivl – overforbrug af antibiotika til husdyr skaber farlige resistente bakterier (Gylle.dk) (8. februar 2015)

Landbrug & Fødevarer vil nok hævde, at der ikke er nogen sammenhæng. Endsige dokumentation for det.

Jeg tror den eneste måde at gennemtvinge markant fald i brugen af antibiotika er ikke frivillige aftaler, men især kvoter for den enkelte svineproducent. Samt markante bøder ved overtrædelser.

Svinelandbrugets manglende ageren i forhold til MRSA skyldes deres jagt på profit & viser med al tydelighed, at hvordan et ureguleret liberalistisk erhverv agerer. De vil ikke af egen fri vilje sætte hensynet til hverken dyrenes helbred eller måske endda forbrugernes helbred særligt højt. Det er bundlinjen i regnskabet, der styrer for langt de fleste svinebønder.

Godt nok skulle der ikke være nogen risiko for at spise inficeret MRSA svinekød.

Men det kan da ikke være iorden at sende kød i køledisken fyldt med bakterier, der kan kræve brug af special antibiotika.

Landbrug idag er ikke producenter af kød som engang i 1950´erne i små idylliske landbrug, men industriel produktion i storskala.

Fødevarestyrelsen skriver dette om MRSA:

"MRSA stafylokok-bakterier er modstandsdygtige over for almindelig penicillin. Det betyder, at de ikke reagerer på almindelig penicillin.

Hvis man får en husdyr-MRSA-infektion, der kræver antibiotikabehandling, skal der derfor bruges specialantibiotika. Det kan også betyde, at man bliver indlagt på et hospital. MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus aureus"

/ MRSA (Foedevarestyrelsen.dk)

For mit eget vedkommende, havde jeg endda før dette skåret kraftig ned på svinekød i min mad.

Udbredelsen af MRSA gør mig endnu overbevist om det rigtige i den beslutning.

Landbruget skal gøre noget effektivt ved at begrænse forbruget af antibiotika ikke kun hos svinebønder, men hos alle kød producenter.

& hvis EU ikke vil tillade effektive indsatser imod udbredelsen af resistente bakterier, så skal vi selv indføre det.

Så kan EU rende & hoppe.

Spred fornuft

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk