You are here

Efterbetaling: Enhedslisten tvinger Mette Frederiksen til lovændring om modregning i kontanthjælpen

Tilføjelse 6. august 2014:
1. juni 2014 blev modregning ved efterbetaling stoppet efter pres fra Enhedslisten:

/ Enhedslisten tvang lovændring om stop for at modregne efterbetaling i kontanthjælp & uddannelsesydelse igennem (Denmarkonline.dk)

Igår fremsatte Enhedslistens Finn Sørensen sammen med Christian Juhl, Jørgen Arbo-Bæhr & Henning Hyllested et beslutningsforslag i Folketinget, der pålægger regeringen at ændre Ankestyrelsens principafgørelser om modregning i kontanthjælpen ved efterbetaling af sygedagepenge, kontanthjælp, særlig støtte til høje boligudgifter & supplement til brøkpension.

Her er et uddrag:

Når borgerne klager over, at kommunerne har standset f.eks. udbetalingen af deres sygedagpenge, får omkring 20 pct. medhold i deres klage. Det viser, dels at kommunernes sagsbehandling ofte er mangelfuld og fejlagtig, dels at det kan nytte at klage.

Det er principielt godt for retssikkerheden, at vi har et ankesystem, der beskytter borgerne mod forkerte og usaglige afgørelser. Men i mange tilfælde får borgeren i realiteten intet ud af at vinde sin sag.

Når sagen er vundet, får borgeren efterbetalt de manglende sygedagpenge for den periode, hvor han eller hun var berettiget til sygedagpenge. Men hvis borgeren fremover skal modtage kontanthjælp, får han eller hun ingen gavn af de efterbetalte sygedagpenge, da denne efterbetaling skal anses for at være en indtægt, som skal modregnes i kontanthjælpen.

Det anførte om sygedagpenge gælder ligeledes alle øvrige forsørgelsesydelser og sociale ydelser som f.eks. supplement til brøkpension og særlig støtte efter aktivlovens § 34.

Ankestyrelsen har fastsat i fire principafgørelser (58-11, 107-12, 167-12 og 69-13), at efterbetaling af sygedagpenge, supplement til brøkpension og særlig støtte i henhold til aktivlovens § 34 skal anses for indtægt ved udmålingen af kontanthjælp, og skal fradrages i kontanthjælpen.

(...)

I et svar fra februar 2014 til Folketingets Socialudvalg oplyser beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, at det er muligt at indføre en undtagelse, og at beregninger viser, at det vil koste 5-10 mio. kr. årligt. De penge skal findes, hvis ændringen skal gennemføres (folketingsåret 2013-14, SOU alm. del – svar på spørgsmål 164).

Forslagsstillerne står uforstående over for, at en lovændring, der forhindrer kommunerne i at spekulere i at træffe forkerte afgørelser og spare penge på disse forkerte afgørelser, skal betragtes som en merudgift, som der skal skaffes penge til, og at det skal være en forudsætning for at gennemføre lovændringen.

Med dette beslutningsforslag ønsker forslagsstillerne at rette op på en åbenlys urimelighed og genoprette retssikkerheden for borgere, der får medhold i deres klagesager.

/ Folketinget - B 92 - 2013-14 (oversigt): Forslag til folketingsbeslutning om at efterbetaling af forsørgelsesydelser og sociale ydelser ikke skal modregnes i kontanthjælp (Ft.dk)

Svaret fra Mette Frederiksen den 16. august 2013 til Finn Sørensen var, at hun ville sætte embedsmændene i Beskæftigelsesministeriet til at undersøge sagen:

"Jeg har bedt mine embedsmænd om at undersøge problemstillingen, så området bliver fuldt belyst, herunder de økonomiske konsekvenser."

/ Særlig støtte §34: Finn Sørensen sætter fokus på modregning i kontanthjælpen af efterbetalte ydelser (* opdateret *) (Denmarkonline.dk) (18. august 2013)

Finn Sørensen har gentagne gange rykket for en lovændring, men beslutningsforslaget fremsat igår var åbenbart det nødvendige skridt.

Fremsættelsen af beslutningsforslaget fik nemlig Mette Frederiksen op ads stolen & idag lover hun i Avisen.dk, at fremsætte et ændringsforslag:

Hov. Der tabte Pia M. Laursen lige 39.000 kroner, da hun fik medhold i sin klagesag over Vejle Kommune

Da hun fik efterbetalt sine sygedagpenge, stoppede hendes kontanthjælp nemlig i tre en halv måned. For nu var hun rig.

/ Mette Frederiksen vil hjælpe ydmygede Pia (Avisen.dk) (4. april 2014)

Den 14. marts 2014 opfordrede professor i socialret Kirsten Ketscher til at lægge sag mod kommunerne:

Professor i socialret Kirsten Ketscher mener ikke, at Ankestyrelsens principafgørelser er korrekte. Efterbetaling af ydelser falder ikke ind under reglerne om formue.

”Det er det, man kalder en meget borger-uvenlig praksis, som jeg ikke mener, er i overensstemmelse med loven.  Det er jo fuldkommen kugleskørt at anvende den regel, Ankestyrelsen bruger. En formue er noget, man har sparet op. Ikke noget, der er opstået på grund af en fejl i kommunen,” siger Kirsten Ketscher.

Hun opfordrer dem, der bliver ramt, til at klage videre, og om muligt anlægge sag ved domstolene.

”Det er en uforskammethed uden lige. Først laver kommunen en fejl, og så sparer den på det. Derfor vil jeg bare sige til folk, at de må klage igen. Vi har faktisk oplevet en række sager, hvor Ankestyrelsen pludselig skifter mening, så man skal ikke give op,” siger Kirsten Ketscher.

/ Kommuner snyder arbejdsløse: I er for rige (Avisen.dk) (14. marts 2014)

I 2012 var den private socialrådgiver Mette Olsen fra Svendborg i DR P1 Orientering, hvor hun anklagede kommunerne for bevidst at begå fejl i sagsbehandlingen for at spare penge:

/ Kommunale socialrådgivere laver bevidst fejl i sagsbehandlingen (Denmarkonline.dk) (18. december 2012)

Men den udtalelse har ikke ført til nogen synderlig opstandelse.

Men det er da godt, at der nu efter 8 måneders stilstand i Beskæftigelsesministeriet & hos Mette Frederiksen nu måske sker en ændring på den uretfærdige modregning i kontanthjælpen.

Der er i følge Avisen.dk idag flertal for lovændringen bestående af Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeantiparti & Socialdemokraterne.

Der er så udsigt til én uretfærdighed mindre for folk på den nederste sociale rangstige i Danmark.

Så mangler vi "bare" resten som f.eks. den gensidige forsørgelsespligt for samlevende gennemført i kontanthjælpsreformen af alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten.

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Uretfærdighed hvorsomhelst er en trussel mod retfærdighed allevegne

- Martin Luther King, jr.