You are here

Særlig støtte §34: støtte til husleje til brøkpensionister i Aktivloven ( * opdateret * 18. september 2014 )

Tilføjet: 18. september 2014:
I visse tilfælde kan der gives personligt tillæg i Pensionsloven for dem over 65. år. I andre tilfælde for brøkførtidspensionister kan der gives efter Aktivlovens §25 & Aktivlovens §26.


Tilføjelse 28. januar 2014: Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til denne særlige støtte til høje boligudgifter #ungeunder25

 

Sygedagpengemodtagere med eller over kr. 4.608 hver 14. dag kan ikke modtage den efter en afgørelse fra Ankestyrelsen.

/ Ankestyrelsens principafgørelse 133-11 om særlig støtte til boligudgifter - social begivenhed - sygedagpenge (Retsinformation.dk) (31. august 2011)

For at kunne modtage fuld førtids- & folkepension, så skal man have boet i Danmark i 40 år. Hvis man ikke har det reduceres førtids- & folkepension tilsvarende. Det kaldes for brøkpension. Der er ifølge Brøkpensionister i Danmark 30.000 brøkpensionister. 10.000 på brøkførtidspension & 20.000 på brøkfolkepension.

Der er ikke andet for end at ansøge om det & så være opmærksom på at klage, hvis der kommer afslag.

Du har ret til skriftlig afslag, hvor kommune skal henvise til konkret lovgivning samt give dig en klagevejledning.

Der skal klages inden 4 uger fra kommunens afgørelse.

Det er nok, at du skriver at du klager over kommunens afgørelse af den konkrete dato & journalnummer med underskrift. Samt dit CPR-nummer. (Jeg sørger altid for at skrive CPR-nummer på i hånden, når jeg hjælper folk for ikke at have det liggende på computeren eller mail.)

Du behøver ikke at lave en stor juridisk gennemgang af paragraffer. & så være opmærksom på klagefrister til Ankestyrelsen, hvis den kommer så langt.

Det er nyt land, som måske & forhåbentligt kan hjælpe andre brøkpensionister.

Når du får medhold har du ret til 3 års støtte.

3 års tilbagebetaling af særlig støtte

Der foreligger en principafgørelse 166-12, hvor kommunerne er forpligtet til at tilbagebetale særlig støtte 3 år tilbage. Afgørelsen tager udgangspunkt i sagsbehandlernes manglende overholdelse af vejledningspligt.

Fundet her:
/ Principafgørelse særlig støtte tilbagevirkende kraft vejledningspligt 166-12 (Retsinformation.dk) (1. november 2012)

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Tilføjelse 15. januar 2014:
Britta Schultz fra / Brøkpensionister i Danmark (Broekpension.blogspot.dk) har gjort mig opmærksom på 3 principafgørelser fra Ankestyrelsen fra 2011, som indirekte viser at brøkpensionister (førtidspension efter 1. januar 2003) har ret til at modtage særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Principafgørelserne fra Ankestyrelsen 1-11, 2-11 & 3-11 fastslår, at der ikke må foretages fradrag i supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27a, når der bevilges hjælp efter aktivlovens § 34.

28. januar 2014
Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.
Kilde: / Betænkning til L224 (Kontanthjælpsreformen) side 5 til nr. 20 (Ft.dk) (19. juni 2013)

"Efter det foreliggende forslag kan uddannelseshjælpsmodtagere
og kontanthjælpsmodtagere under 25 år ikke
modtage hjælp efter § 34 om særlig støtte i lov om aktiv socialpolitik,..."

1. januar 2015 fik alle kontant- & uddannelseshjælpsmodtagere uanset alder adgang til §34 i Aktivloven. Se mere her:
§34 - kontanthjælp / uddannelseshjælp (SindVejle.dk)

Denne aldersgrænse gældte kun for kontanthjælp- & uddannelseshjælp. Ikke for dagpenge, sygedapgenge og andre ydelser.

Kommentarer