You are here

Selvfølgelig støtter Socialdemokraterne & DF kommuneaftale 2016

Det kommer ikke som en overraskelse for mig, at Socialdemokraterne vil støtte kommuneaftalen 2015.

/ S og R redder Venstre: Kommuneaftale er så godt som i hus (DR Online)

Noget som mange ikke lagde særlig meget mærke til under valgkampen var, at både Socialdemokraterne & DF støtter et skattestop frem til 2025:

"Ejendomsværdibeskatning har været en af dagens store politiske emner, efter at Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti tilsyneladende er enige om ikke at pille ved skattestoppet for boliger før tidligst i 2025.

Det havde De Radikale ellers slået til lyd for."

Ekspert: Uartigt at pille ved boligskatterne nu (DR Online) (11. juni 2015)

Det er det, som er den grundlæggende ramme for den offentlige økonomi. & det betyder velfærdsforringelser. (Velfrædsforringelserne ville have været mindre under en Socialdemokratisk ledet regering. Inflationen ville have taget deres del af velfærden.)

Allerede på dagen for indgåelse af kommuneaftalen 2016 erklærede DF deres støtte til den:

"- Vi er glade for, at man laver den ene procent, men fører pengene tilbage til kommunerne, så de ikke bruges på skattelettelser, siger finansordfører René Christensen (DF)."

Fra Ritzau telegram:
/ Claus Hjort bankede KL på plads i spareforhandlinger (Jp.dk) (3. juli 2015)

Ud af den 1 procent på kr. 2.5 Mia. bliver de kr. 1.9 Mia. i kommunerne. Dermed har DF fået deres figenblad for at kunne støtte kommuneaftalen.

Men at opretholde skattestoppet frem til 2025 er en dyr opgave.

Økonom Henrik Herløv Lund beregnede Anders Fogh Rasmussens & Lars Løkke Rasmussens skattestop inklusiv skattelettelser til at beløbe sig til gigantiske kr. 257 Mia.:

/ Fogh: Skattestoppet & skattelettelser har tømt skattekassen for Kr. 257 Mia. fra 2002 - 2010 (Denmarkonline.dk) (9. maj 2012)

Disse midler ville alligevel igennem EUs finanspagt skulle have været fjernet fra de offentlige budgetter blandt andet igennem budgetlovene. Derfor var det et smart & forudseende træk fra Anders Fogh Rasmussen allerede i 2001 at gøre det til en del af den daværende regerings politik.

Så fremstod det ikke som noget EU pressede ned over hovederne på danskerne. Men noget som danskerne selv havde valgt. Men fjernes skulle pengene under alle omstændigheder fra de offentlige budgetter. Især da EUs finanspagt blev indført i 2012:

Wikipedia om EUs Finanspagt:

"Den vigtigste artikel i traktaten er artikel 3, der specificerer at de lande, der har tiltrådt traktaten skal sørge for at deres samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud.

Dog står der i litra b) at kravet er opfyldt hvis det strukturelle underskud er under 0,5 % af bruttonationalproduktet i markedspriser."

/ EU's finanspagt (Da.Wikipedia.org)

EUs finanspagt er lavet for at understøtte euroens økonomiske & monetære union.

Som en konsekvens blev der indført budgetlove, som ligger lofter over de samlede offentlige udgifter. Budgetlovene blev vedtaget i Folketinget af blandt andet Socialdemokraterne & Venstre.

Jeg ved ikke, hvor mange penge der kræves for at kunne finansiere skattestoppet frem til 2025. Det er nok ikke i samme størrelsesorden som under Anders Fogh Rasmussen.

Men øvelsen med af finde de penge er langt fra slut.

"Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger mv., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bl.a. liberalisering af planloven samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv."

Side 3 i / Kommunernes økonomiske rammer for 2016 (Fm.dk) (3. juli 2015)

Læg mærke til mv.

Ingen områder bliver holdt fri.

Men gad vide om ikke forslaget til ny servicelov dukker op der igen ?

Det var jo trods alt et ønske fra kommunerne for at gøre op med de klare rettigheder, som blandt andet folk med handicap har i serviceloven.

De kan ikke "styres"...

Men det blivers spændende at se, hvordan Socialdemokrater & DF´ere vil agere under de kommunale & regionale budgetforhandlinger.

De vil jo nok gå med i budgetforligene, men der vil være noget spilfægteri til ære for vælgerne.

Men der ikke nogen videre forskel imellem hverken Venstre eller Socialdermokraterne.

Det var også defor, at Helle Thorning-Schmidt hellere ville have folk stemte på de "ansvarlige" i Venstre end på Enhedslisten.

"Statsminister Helle Thorning- Schmidt (S) har for længst set advarselslamperne blinke, og ganske opsigtsvækkende opfordrer hun nu vælgerne til hellere at stemme på Venstre end f.eks. Enhedslisten eller Alternativet:

»Jeg er ikke enig med Venstre i nulvækst, at der skal skæres i kontanthjælpen, eller i at der skal gives store tvivlsomme skattelettelser. Men jeg anerkender fuldt og helt, at Venstre altid er parat til at påtage sig et regeringsansvar. Fløjpartierne har derimod travlt med at sige ting, som lyder godt."

/ Gamle magtpartier står til vælgerlussing (Information.dk) (8. juni 2015)

& der spiller EU en ikke uvæsentlig rolle.

Både Socialdemokraterne & Venstre føler en større loyalitet over for EU end over for vælgerne. Når de sidder i ministerierne, så repræsenterer de mere EU i Danmark end Danmark i EU.

Effekten bliver yderligere liberaliseringer, der kommer med små skridt hen ad vejen. Blandt andet understøttet af en strukturreform, der fører til flere friskoler herhjemme. (Strukturreformen blev også gennemført med DFs stemmer).

Derfor er det også "naturligt" for Folketinget at gå på strandhugst i de kommunale opgaver. Forud har der været en overflytning af lovområder til EU-regi, hvor det idag tager lang tid at få lavet selv små ændringer i en grundlæggende liberalistisk samfundsopbygning.

Når lovgivningsområdet for Folketinget er stærkt reduceret, så er der ringe mulighed for at indføre ændringer af lovgivningen på mange områder.

Derfor vil Folketinget også gerne have medindflydelse på de kommunale kerneopgaver, som der fra dag til dag kan ændres lidt på rent glasurmæssigt.

Men det kommunale selvstyre er Grundlovssikret, så det er trods alt begrænset hvor langt ned i detaljen Folketinget kan få indflydelse.

§ 82. Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov.

/ Grundloven (Retsinformation.dk)

Budgetlægningen er et kommunalt anliggende, selvom den økonomiske ramme er meget stram.

Men det siger sig selv, at når de 179 lovgivere får mindre at lovgive om. Så udvikler de sig til kontrollanter.

Det er trods alt et område, som de har tilbage. Selv efter ændringen af offentlighedsloven.

Men alle disse ændringer er taget ud fra et bevidst politisk tilvalg. Derfor oplever vælgerne ikke den store forskel på langt de fleste partier idag.

De store "ansvarlige" partier vælger selv at begrænse deres egen tilgang til at kunne både lovgive & kontrollere statsmagten.

Derfor ender det meget i det daglige i en nulfejlskultur støttet af regneark, for der er ikke de store udfoldelsesmuligheder i et samlet EU reguleret system.

Det hele blev understøttet af omafstemningen ved folkeafstemningen den 18. maj 1993. Vælgerne skulle stemme rigtigt.

Symptomatisk står Danmark uden for udlændingeområdet som følge af retsforbeholdet i EU. & det bruger et flertal med Venstre & Socialdemokratne i spidsen til at indføre stramninger på.

/ Retsforbeholdet: Her er hvad danskerne skal stemme om (Jp.dk) (17. marts 2015)

EU er toneangivende for alt idag i herhjemme.

& EU er for alvor en stopklods for indførelsen af socialisme herhjemme. Sålænge de økonomiske rammer dikterer besparelser, tvungen udlicitering i kommunerne samt begrænsninger for eksempelvis offentlig produktion.

Så står EU i vejen for en reel socialisme herhjemme. På mange punkter er socialisme et blankt stykke papir, men med vægt på grundlæggende menneskerettigheder (herunder magtens tredeling & pressefrihed) & afskaffelse af kongehuset.

Men at gå i den grøft at tro, at EU kan være en løftestang for indførelsen af socialisme i EU. Den tror jeg ikke på.

Bare der er en medlemsstat, der er imod. Så bliver traktatændringer ikke til noget på EU plan.

Samtidigt vil nogle argumentere for, at Danmark skal afskaffe retsforbeholdet for så kan de EU-venlige partier ikke indføre stramninger på asyl & integrationsområdet.

Men det er da tværtimod et argument at bevare retsforbeholdet. For så har vi da igennem Folketinget en mulighed for at føre en anden politik.

EU er ikke en løsning på problemerne.

EU er selve problemet igennem sin gennemgribende regulering på alle områder som f.eks. arbejdsmarkedet & forbrugerområdet. (Her tænker jeg på de hormonforstyrrende stoffer, som vi ikke kan forbyde på grund af EU.)

& EUs / Reach kemikaliereform er rent narværk. Med den hastighed, som der idag gennemgås skadelige kemikalier på. Så når vi allesammen at dø før alle potentielt skadelige kemikalier er vurderet:

/ EUs Reach program har kun analyseret 138 ud af 1500 særdeles mistænkte kemiske stoffer siden 2007 (Denmarkonline.dk) (6. februar 2013)

Penge vinder stort set altid over folks sundhed. Der er jo også penge at tjene på allergier som følge af den kemiske cocktail & sågar har nogle en mistanke om at den kemiske cocktail er medvirkende årsag til ADHD:

/ Kemisk cocktail i produkter kædes sammen med stigning af autisme, ADHD & ordblindhed hos børn (Denmarkonline.dk) (15. februar 2014)

Frem for alt vil det forhindre at vi reelt kan få en levedygtig dansk udgave af socialisme herhjemme med vægt på økologi.

Jo før, vi kommer ud af EU. Jo bedre.

Spred Socialisme :)

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk