You are here

Ankestyrelsen

Med virkning fra 1. juli 2013 blev de sociale nævn under statsforvaltningerne nedlagt & Ankestyrelsen overtog behandlingen af klager i sager om serviceloven & lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Det var et resultat af et forlig imellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale & SF) samt Enhedslisten & Liberal Alliance fra 9. november 2012.

<a href="http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2012/nov/politisk-aftale-om-ny-struktu... aftale om ny struktur for statsforvaltningerne (Oim.dk)</a> (9. november 2012)

Fra den 1. juli 2013 er der kun en klagemulighed mod før 2 klagemuligheder.

Der blev fjernet 100 årsværk som led i omstruktureringen.

Særlig støtte: Københavns kommunes løbende overskud ved dagpenge underkendt af Ankestyrelsen

SINDVejle.dk skrev den 21. maj 2015:

"I en afgørelse i går den 20. maj 2015 fra Ankestyrelsen bliver Københavns kommune underkendt om deres interne Djøf-regel om løbende overskud for folk på dagpenge i forbindelse med beregning af særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Ankestyrelsen har nedsat sagsbehandlingstiden i 2014 for klagesager bl.a. om dagpenge & handicappede

"Omkring 70.000 danskere har en sag i Ankestyrelsen i år. Styrelsen, der er landets øverste klageinstans, har længe været plaget af langsommelig sagsbehandling, men nu er der godt nyt til dem, der har klaget over for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp eller en handicapydelse.

Styrelsen har nedbragt antallet af uafsluttede kommunale sager fra ca. 22.000 i starten af 2014 til ca. 12.000 her ved udgangen af 2014."

Ankestyrelsen: Socialminister Manu Sareen lover kortere sagsbehandling på 3 måneder - i 2016

Det bebudede minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Manu Sareen på et åbent samråd den 2. oktober 2014 i Folketingets socialudvalg.

Det er en nedsættelse af den tidligere udmeldte sagsbehandlingstid på 4½ måned, da klagesystemet blev omlagt 1. juli 2013.

3 måneder er stadig for meget.

Subscribe to RSS - Ankestyrelsen