You are here

integration

Information om integration

Starthjælp sender nydanskere på førtidspension

Nydanskere på starthjælp har ikke ret til revalideringsydelse, selv om de kunne være berettiget til det.

'Starthjælp sender nydanskere på førtidspension' (Information.dk) (14. august 2009)

Ny lov om 450 timer rammer uskyldige

Det er næsten umuligt for familier, der rammes af 450-timer reglen, at få almindeligt arbejde. Jobcenter frygter, at mange flere vil kastes ud i fattigdom.

En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 43 procent af de kontanthjælpsmodtagere, der blev ramt af 300-timers reglen er placeret i jobcentrenes matchgruppe fire. Det er kontanthjælpsmodtagere, der i Beskæftigelsesministeriets egen definition beskrives som ledige, der har så begrænsede ressourcer, at de ikke umiddelbart vil kunne få et almindeligt arbejde.

Irak-sagens forløber endte som fiasko (Palæstinenserloven fra 1992)

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på sit ugentlige pressemøde blev spurgt om muligheden for en særlov for de udviste irakere, var han klar i mælet. Sagen skulle på ingen måde risikere at ende som palæstinenserloven.

I 2005 viste et notat fra Integrationsministeriet, at integrationen af palæstinenserne var mislykkedes. Ud af de 321, som fik opholdstilladelse, modtog 238 i 2005 offentlig forsørgelse. 42 procent, svarende til 135 af palæstinenserne, blev i de efterfølgende år dømt for kriminalitet.

Flere kommer på kontanthjælp

Efter fem år med fald stiger antallet af kontanthjælpsmodtagere, viser tal fra Danmarks Statistik.

I december fik 70.300 personer kontanthjælp, og det er 3,2 procent flere end i juli og 2,4 procent flere end i december 2007.

Flere fleksjobbere modtog ledighedsydelse

Den er steget med 10 % på et år. Ledighedsydelse udbetales "i perioden før det første fleksjob, ved arbejdsløshed mellem fleksjob samt under ferie, sygdom og barsel".

1972 modtagere fik introduktionsydelse i december 2008. De har været i Danmark i mindre end 3 år.

Sider

Subscribe to RSS - integration