You are here

integration

Information om integration

Helles sande ansigt: om en ny chance til alle

Nu har socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt smidt masken. Arbejdsløse kan ikke forvente nogen støtte derfra.

Det hele begyndte med regeringens nye luftboble, som man påstår vil skaffe arbejde til 10.000 arbejdsløse indvandrere i løbet af tre år.

Af Erling Frederiksen, formand for Landsorganisationen af Arbejdsledige

Regeringen vil bl.a. skaffe arbejdspladser ved at nedsætte kontanthjælpen for ægtepar efter to år uden arbejde.

Den ene ægtefælde skulle nedsættes til 4.200 kr. om måneden før skat, ifølge forslaget. Regeringen ønsker at skære ned på kontanthjælpen til ægtepar, fordi det hovedsageligt er indvandrere som lever i ægteskaber.

Helle Thorning-Schmidt ville vise handlekraft og overgå regeringen. Regeringens forslag var for dårligt. Helle og hendes spinddoktor har problemer, fordi hun ikke har leveret de lovede visioner eller præsenteret noget som helst nyskabende.

Aalborg: Socialrådgivere fra kommunen advarer imod integrationspakke

"En ny chance for alle"
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har indgået en ny aftale om integration af flygtninge og indvandrere i Danmark.

Aftalen har navnet "En ny chance for alle", og i aftalen lægges der ud med at fortælle, at det er et bærende princip, at den enkelte indvandrer mødes med samme forventninger og krav som andre borgere i Danmark. Indvandrere og efterkommere skal have de samme reelle muligheder som alle andre.

Integrationsaftalen 17. juni 2005

Lovene vedtaget

Den 17. juni 2005 indgik DF, Venstre, konservative og Socialdemokraterne (ude per 14.10.05) en integrationsaftale. Den hedder også "En ny chance til alle". (Selvom den ikke giver det.)

Målet er, at bringe 10.000 flere flygtninge- indvandrere i arbejde inden for de næste 2 år og koster 580 Mio. Kr.

Aftalen indeholder også en automatisk fratagelse af kontanthjælp for ægtepar, hvis en voksen inden for 2 år ikke har haft 300 timers ordinært arbejde.

I P1s orientering d. 27. juni 2005 stillede Henrik Zahle spørgsmål ved om automatikken er i overensstemmelse med Grundlovens ret til forsørgelse (§75, stk. 2). Henrik Zahle er professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. 
(DR P1 Orientering d. 27.6.05)

Andre links omkring Integrationsaftalen:

Se oversigt over indholdet her
En ny chance til alle (ladk.dk) * Hovedside ladk.dk

Aftalen skal omsættes til lovgivning her i efteråret. Formodentligt samtidigt med revision af kontanthjælpsloftet i oktober måned ´05 (Også kendt som "Flere i Armod" hov Arbejde).

DR om nyheden bag integrations aftalen d. 17. juni 2005, som har opdaterede reaktioner på aftalen.
S og den svære disintegration på DR online.

Bl.a. var der en del kritik fra nogle Socialdemokratiske borgmestre fra vestegnen af planen. Men de holder sikkert mund her op til kommunal- og regionsvalg.

Se også mediesøgning blandt andet på integration fra medier for opdaterede nyheder på social- og arbejdsmarkedsområdet.

Sidst revideret
10. August 2005 - tilføjet socialrådgiver link
12. September 2005 - tilføjet 2 nye debat indlæg
27. September 2005 - tilføjet link til Ladk over punkter
14. Oktober 2005 - Så smed Claus Hjort Frederiksen Socialdemokraterne ud af forliget
5. april 2006 - opdateret link til orientering indslag

Sider

Subscribe to RSS - integration