You are here

retsstat

Retsstaten er et begreb, hvor alle uanset baggrund har de samme retsgarantier

Ankestyrelsen strammede krav til arbejdsevnen for fleksjob i strid med lovgivningen

DR P1 Orientering den 17. februar 2014:

Ankestyrelsen strammede i sidste uge kravene til, hvem der kan få fleksjob.

For at få fleksjob, skulle arbejdsevnen være nedsat med mindst halvdelen, skrev styrelsen i en principafgørelse, som kommunerne skal rette sig efter. Men de nye toner var i strid med den lovgivning, som Folketinget har vedtaget.

Det har vi den sidste uges tid gjort Ankestyrelsen opmærksom på. Og det har båret frugt.

Uddannelsesydelse: 2 sagsbehandlere og kommunalbestyrelse politianmeldt

Jeg er faldet over dette blogindlæg på Avisen.dk:

Straffelovens §150:
”§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.”

Mette Frederiksen gav forkert svar om erstatning for tabt erhvervsevne i december 2013

DR P1 Orientering den 29. januar 2014:

Det er lodret i strid med loven, når beskæftigelsesminister Mette Frederiksen beder kommunerne om at tage penge fra mennesker, der har været udsat for en arbejdsulykke og får udbetalt erstatning.

Det påpeger lektor i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen. Medvirkende: Karin Petersen, socialpolitisk konsulent i fagforeningen 3F. John Klausen, lektor i socialret ved Aalborg Universitet

Særlig støtte til høje boligudgifter: 3 års retskrav på efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter ( * opdateret * )

Tilføjelse 28. januar 2014:

Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til denne særlige støtte til høje boligudgifter #ungeunder25årejsærligstøtte

Tilføjelse 4. juli 2014:

Sider

Subscribe to RSS - retsstat