You are here

retsstat

Retsstaten er et begreb, hvor alle uanset baggrund har de samme retsgarantier

Justitsministeriet forsøger at presse læger til at ændre lægeordineret medicin for at kunne afslå humanitær opholdstilladelse

DR P1 Orientering den 10. juli 2014:

Hvis en udlænding får afslag på asyl, kan han eller hun få tildelt humanitært ophold - fx på grund af sygdom. I de tilfælde er det læger, der skal vurdere, hvor syg en asylansøger er. Men lægernes vurdering bliver ikke altid taget for gode varer, når den lander på bordet hos embedsmændene i justitsministeriet.

Kafkat 2014 gik til jurist Hans Bøgesvang Riis for afsløring af forholdene i Arbejdsskadestyrelsen

Retspolitisk forening skrev den 16. april 2014:

Af  Noe Munck,  bestyrelsesmedlem  i  Retspolitisk  Forening

Retspolitisk  Forening  har  i  år tildelt foreningens  hæderspris  ”Kafkatten”  til  juristen  Hans  Bøgesvang  Riis,  som  anerkendelse  af  hans  personlige  mod  og  ansvarsfølelse  som  embedsmand  over  for  de  borgere,  som  hans  afgørelser får  betydning  for.

Hans Bøgesvang Riis, modtager af Retspolitisk Forenings Kafkat 2014Som  fuldmægtig  i  Arbejdsskadestyrelsen  traf  Hans  Bøgesvang  Riis  afgørelser  om  anerkendelse  af  borgere  som  berettigede  til  arbejdsskadeerstatning.  Forskellen  mellem  et  afslag  og  en  anerkendelse  af  en  arbejdsskade  kan  betyde  en  forskel  på  flere  millioner  kroner  i  erstatning,  og  det  kan  betyde  enten  en  god  afrunding  på  et  langt  og  smertefuldt  forløb  eller  afmagt  og  frustration  over  et  afslag  og  en  eventuel  forkert  og  sjusket  afgørelse  truffet  af  Arbejdsskadestyrelsen  – i  al  hast. 

Efter  seks  måneders  ansættelse  følte  Hans  Bøgesvang  Riis  ikke,  at  han  længere  kunne  lægge  navn  til  Styrelsens  afgørelser,  der  til  dels  var  præget  af  usikre  afgørelser  truffet  af  alt  for  stressede  medarbejdere,  der  skulle  leve  op  til  stadig  større  præstationskrav  dikteret  af  ledelsen  for  at  kompensere  tabet  ved  ledelsens  fejlslagne  IT -­‐ projekt.  Samtidig  kunne  det  blive  afgørende  for  en  sags  udfald,  om  den  sagsbehandlende  fuldmægtig  var  strammer,  slapper  eller  én  midt  imellem.  I  sådanne  tilfælde  vælger  danske  embedsmænd  med  ganske  få  undtagelser  blot  at  forlade  organisationen  og  lade  de  alvorlige  retssikkerhedsmæssige og personalemæssige  problemer  ligge  uløst  tilbage.

Hadsten: Politibetjent slukker ulovligt for borgers videokamera

Morten Wilder blev chikaneret af en smålig politimand i Hadsten, der ikke kender de grundlæggende principper for et demokrati.

Et af dem er, at vi alle faktisk lovligt kan optage politifolk sålænge vi ikke forhindrer deres arbejde.

Se videoen her:

 

Eller på youtube.com: / http://youtu.be/EaMbaw0Yis4

Erstatningssager & straffesager på vej mod ansatte i jobcenter Fredericia

Sundhed: Tre syge borgere har fået nok af Fredericia Kommune, der beskyldes for, at have begået systematisk traumatisering af kronisk syge i kommunen.

I brevet beskrives de syge borgers sager, hvor kommunen beskyldes for, at have begået mange kritisable fejl og svigt i sagsbehandlingen - samt at man bevist køre nogle kronisk syge borgere rundt og rundt, udelukkende med det ene formål at spare penge.

Alt dette har fremkaldt både depressioner og PTSD hos de syge borgere.

Sider

Subscribe to RSS - retsstat