You are here

Særlig støtte til høje boligudgifter: 3 års retskrav på efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter ( * opdateret * )

Tilføjelse 28. januar 2014:

Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til denne særlige støtte til høje boligudgifter #ungeunder25årejsærligstøtte

Tilføjelse 4. juli 2014:

Unge imellem 25 & 29 år havde ret til særlig støtte i en overgangsperiode frem til & med 30. juni 2014.
Læs mere her: / Den hemmelige paragraf om særlig støtte til høje boligudgifter for kontanthjælpsmodtagere, dagpenge, sygedagpenge, barselspenge (Denmarkonline.dk)

Tilføjelse 6. august 2014:
1. juni 2014 blev modregning i kontanthjælpen af bl.a. særlig støtte ved efterbetaling stoppet efter pres fra Enhedslisten:

/ Enhedslisten tvang lovændring om stop for at modregne efterbetaling i kontanthjælp & uddannelsesydelse igennem (Denmarkonline.dk)


Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde - Aktivloven §34

Jeg vil gøre dig opmærksom på "særlig støtte til høje boligudgifter" i Aktivloven §34, hvor du idag har retskrav på 3 års tilbagebetaling af denne §34 støtte - skattefrit. Det gælder især kontanthjælpsmodtagere, men også brøkpensionister som ikke modtager fuld pension.

Desværre kan kommunerne modregne det i kontanthjælpen, men det kan jo give lidt frirum fra nyttejob eller andre tiltag. For hvis du får efterbetalt særlig støtte til høje boligudgifter hører du ikke under jobcentret.

For enlige kan det være omkring kr. 700 - 800 per måned i en almennyttig bolig med en husleje på kr. 3.200,- per måned udover boligsikring.

Der faldt i 2012 en afgørelse fra Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg, hvor kommunerne har vejledningspligt. & Ankestyrelsen fastslog, at der var 3 års tilbagebetaling af særlig støtte til høje boligudgifter.

Det var kommunen selv, der blev opmærksom på at de ikke havde vejledt kontanthjælpsmodtageren om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34:

"Vi har herved lagt vægt på, at du på et tidspunkt i løbet af foråret 2011 henvendte dig til kommunen i forbindelse med, at du søgte om hjælp til betaling af en varmeregning.

I forbindelse med kommunens behandling af din henvendelse den 9. juni 2011 blev kommunen opmærksom på, at du ikke tidligere var vejledt omkring muligheden for særlig støtte til boligudgifter."

Fundet her:
/ Principafgørelse særlig støtte tilbagevirkende kraft vejledningspligt 166-12 (Retsinformation.dk) (1. november 2012)

Gensidig forsørgelsesligt i kontanthjælpsreformen

Per 1. januar 2014 har i måske også ret til at modtage særlig støtte som samlevende fremover med udgangspunkt i, at den ene af jer ikke har nogen indtægt. Da det er nyt lovområde må det komme an på konkrete afgørelser.

Men hvis du som samlevende er ramt af gensidig forsørgerpligt idag kan det jo være, at du er berettiget til særlig støtte inden du flyttede sammen med din kæreste.

& især også hvis du eller din kærste har været på kontanthjælp ad flere omgange inden for de sidste 3 år i hver sin bolig.

Du kan bruge dine PBS/Nets betalingsoversigter, hvis du har dem eller hør din tidligere eller nuværende boligudlejer for dokumentation for boligudgifter.

"Særlig støtte til høje boligudgifter" retter sig især imod enlige inkl. enlige forældre med hjemmeboende eller udeboende barn. Ydelsen er skattefri & kommer som nævnt oveni i boligsikring.

Måske er nogle kommunerne ikke særlig ivrige efter at efterbetale eller i det hele taget udbetale penge.

Så derfor må du være forberedt på at klage over afslag på efterbetaling.

Eksempel på klage

Du skal klage med henvisning til Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalgs afgørelse nr. 166-12 for at få 3 års særlig støtte til høje boligudgifter.

Klagen kunne se sådan her ud:

X-by den 21/1-14

Klage over manglende særlig støtte Aktivlovens §34

Jeg klager over manglende særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 med henvisning Ankestyrelsens principafgørelse 166-12.

Jeg har ifølge denne ret til 3 års efterbetaling af særlig støtte på grund af jeres manglende vejledningspligt om særlig støtte i Aktivlovens §34.

For samlevende
Jeg kan oplyse, at jeg har boet sammen med min kæreste siden 1. marts 2012 & jeg ønsker efterbetalt særlig støtte i Aktivlovens §34 for perioden 21. januar 2011 til 1. marts 2012.

Dokumentation til beregning:
Vedlagt er kopier for

udgifter til

  • vand,
  • varme,
  • gas,
  • elektricitet,
  • ydelser vedrørende boligindskudslån
  • og andre løbende udgifter, der er knyttet til boligen, idet udgifter til fællesantenneanlæg mv. dog kun medregnes i det omfang, der til boligen er knyttet en ufravigelig pligt til at afholde sådanne udgifter." (Tvungent medlemsskab af antenneforening).

Med venlig hilsen

Navn
Adresse
By
Tlf. nr.

CPR-nr.


Du har ret til skriftligt svar fra kommunen & du har 4 ugers frist for at klage over deres eventuelle afslag.

Et kort "Jeg klager over jeres afgørelse af X/X-14" med journal-nummer på den skriftlige afgørelse er nok.

Som samlevende med en uden ret til kontanthjælp har du efter kontanthjælpsreformen større ret til enkeltydelser:

/ Overset ret til enkeltydelser til samlever uden kontanthjælp i kontanthjælpsreformen (Denmarkonline.dk) (13. januar 2014)

Brøkpensionister har også ret til særlig støtte til høje boligudgifter:

/ Særlig støtte §34: støtte til husleje til brøkpensionister i Aktivloven (Denmarkonline.dk) (14. januar 2014)

For mere om særlig støtte beregning & Enhedslistens kamp for at få ændret modregning i forskellige offentlige ydelser se her:

/ Særlig støtte §34: Finn Sørensen sætter fokus på modregning i kontanthjælpen af efterbetalte ydelser (* opdateret *) (Denmarkonline.dk) (18. august 2013)

Hvis du har brug for at vende dette med andre kan jeg anbefale k10.dk, hvor du anonymt kan spørge andre med stor viden om lovgivningen inden for kontanthjælp, førtidspension & fleksjob

/ K10.dk

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer

Denmarkonline.dk

Tilføjelse 28. januar 2014:
Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.
Kilde: / Betænkning til L224 (Kontanthjælpsreformen) side 5 til nr. 20 (Ft.dk) (19. juni 2013)