You are here

Kommunale selvstyre

Ledige aktiveres som vinden blæser

Der er meget stor forskel på, hvordan kommunerne behandler arbejdsløse. Kommunernes udgifter til at aktivere ledige varierer nemlig uhyre meget. Bundrekorden er 7.000 kroner per aktiveret i Fanø til 252.000 kroner per aktiveret i Vallensbæk. Fra flere sider rejses der nu krav om, at kommunerne får mere styr på aktiveringen.

Ledige aktiveres som vinden blæser (Ugebreveta4.dk) (26. oktober 2009)

VC kræver planer for udbud i kommunerne

Regeringen vil forpligte kommunerne til at lave kvalitetskontrakter og udbudsstrategier. Samlet opposition advarer mod markedsgørelse og mere bureaukrati.

Lovforslagene er et led i udmøntningen af regeringens såkaldte kvalitetsreform. Kravet om en udbudsstrategi følger i forlængelse af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om, at mindst 26,5 procent af de kommunale velfærdsopgaver skal være i udbud til næste år.

Kun få kommuner får toiletpenge - med retning imod minimalstaten & hvorfor regering og Folketing blander sig i kommunerne

Københavns Kommune kan næppe få penge fra den nye pulje til skoletoiletter. Men Ritt Bjerregaard vil søge.

Kun få kommuner får toiletpenge (Politiken.dk) (11. november 2008)

Men nu kan ingen sige, at Anders Fogh Rasmussen ikke har opfyldt sit valgløfte om nye toiletter på skolerne. Omend det snarere er symbolsk end reelt.

Karen J. truer med at ophæve det kommunale selvstyre

Velfærdsministeren mener, at det er kommunernes egen skyld, de ikke får fjernet skimmelsvamp.

Det er ikke regeringens skyld, at der er problemer med skimmelsvamp og utætte vinduer rundt om i landets kommuner.

Ansvaret ligger hos kommunerne, siger velfærdsminister Karen Jespersen. Hun kræver at kommunerne lever op til sit ansvar - ellers er det slut med det kommunale selvstyre.

Karen Jespersen truer kommunerne (Politiken.dk)

Sider

Subscribe to RSS - Kommunale selvstyre