You are here

Handicaprådet i Vejle tvinger Vejle byråd til genvurdering af kommunal madordning til handicappede

Formanden for Handicaprådet & Danske Handicaporganisationer (DH) Vejle Peter Skov Jørgensen har fået medhold over Vejle kommunes ulovlige serviceforringelse:

/ Byrådet i Vejle erkender ulovligheder (Muskelsvindfonden.dk) (15. maj 2014)

En afgørelse på hans egen klagesag til Ankestyrelsen fik Vejle byråd til at tage sagen af byrådsmødet onsdag den 14. maj 2014. Medlem af byrådet for SF Lone Myrhøj havde ellers begæret den på dagsordenen.

Derudover er der også klaget til tilsynsrådet ved Statsforvaltningen over den samme ulovlige serviceforringelse. Denne er endnu ikke afgjort.

Et enigt voksenudvalg i Vejle kommune godkendte den 24. marts 2014 forvaltningens ulovlige serviceforringelse. Den betød at handicappede over 30 år skulle bruge den kommunale madordning istedet for at få bevilget hjælp til indkøb & madlavning i handicaphjælper ordningen (BPA).

Læs beslutningen her (punkt 24):
/ Referat til mødet i Voksenudvalget den 24. marts 2014 kl. 08:30 (Vejle.dk) (24. marts 2014)

Handicaprådet i Vejle kommune havde indgivet høringssvar, hvor de gør opmærksom på den ulovlige serviceforringelse.

Voksenudvalget i Vejle består af:

Gitte Frederiksen, V (formand)
Martin Jensen, A (næstformand)
Hans Hoffensetz, V
Charlotte Faber Stech Mortensen, V
Dan Skjerning, A
Folmer Kristensen, O
Lasse Egelund, Ø

Fundet her:
/ Voksenudvalget - vejle.dk

Sagen er endnu mere speget, at Ankestyrelsen i april 2013 ophævede en lignende principafgørelse, som Århus kommune ville bruge efter nøjagtig samme model som i Vejle kommune:

For 10 år siden traf Ankestyrelsen en noget besynderlig principafgørelse om mad til personer med en hjælpeordning. Ifølge afgørelsen kunne kommunen beslutte, at hjælp til madlavning ikke skulle indgå i hjælpen efter hjælpeordningen, og at maden i stedet skulle leveres fra den kommunale madserviceordning.

Afgørelsen var besynderlig, fordi reglen ellers er, at når man er berettiget til en hjælpeordning, så skal al hjælp indgå i hjælpeordningen, og man kan kun henvises til hjælp efter andre bestemmelser, hvis man selv ønsker det.

Nu er Ankestyrelsen imidlertid kommet på bedre tanker og har ophævet denne principafgørelse.

/ Ankestyrelsen ophæver omstridt afgørelse om mad til personer med BPA (Muskelsvindfonden.dk) (25. april 2013)

&

Hele udgangspunktet for den såkaldte præcisering er, at den principafgørelse, vi i Muskelsvindfonden kender som Horsens-sagen, slår fast, at kommunen ikke må udmåle hjælp til BPA-ordninger på baggrund af kvalitetsstandarden for § 83. Derfor er det nærmest komisk, at kommunen gennemgående argumenterer ved at henvise til principafgørelse 221-11, der netop handler om praktisk hjælp efter § 83. Kommunen må ikke anvende en principafgørelse omkring hjemmehjælp som udgangspunkt for at udmåle hjælp i BPA-ordninger. Det skal stå helt klart!

/ Peter Skov Jørgensen udfordrer Vejle Kommune: Klart ulovligt forslag til kvalitetsstandard for BPA (Muskelsvindfonden.dk) (10. april 2014)

Du kan læse Ankestyrelsens principafgørelse her:
/ Ankestyrelsens principafgørelse 49-13 om borgerstyret personlig assistance - BPA-ordningen - prøvelsesadgang - udmåling - hjemmehjælp - rask ægtefælle (Retsinformation.dk)

Enhedslisten Stine Brix, MF har i begge tilfælde stillet spørgsmål om disse forringelser i Folketinget.

Senest i forbindelse med sagen fra Vejle:
/ Folketinget - SOU, Alm. del - 2013-14 - Spørgsmål 322: MFU spm. om kommentar til artiklen fra Vejle Folkeblad den 2. april 2014 ”Svært handicappede får ikke hjælp til madlavning” (Folketinget.dk) (9. april 2014)

Omtale på Vejle Amts Folkeblad:
/ Lussing til kommunen fra ankestyrelse (Vejle Amts Folkeblad) (18. maj 2014)

Peter Skov Jørgensen stillede den 9. april 2014 spørgsmål til byrådet om serviceforringelsen:

/ Peter Skov Jørgensen stillede spørgsmål til Vejle byråd om BPA den 9. april 2014 (Danske Handicaporganisationer)

Peter Skov Jørgensen er medlem af Muskelsvindfondens repræsentantskab.