You are here

Ankestyrelsen: Socialminister Manu Sareen lover kortere sagsbehandling på 3 måneder - i 2016

Det bebudede minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Manu Sareen på et åbent samråd den 2. oktober 2014 i Folketingets socialudvalg.

Det er en nedsættelse af den tidligere udmeldte sagsbehandlingstid på 4½ måned, da klagesystemet blev omlagt 1. juli 2013.

3 måneder er stadig for meget.

Lige i øjeblikket afslutter Ankestyrelsen flere sager end de får ind primært fra kommunernes afgørelser om dagpenge, sygedagpenge & efter reglerne i serviceloven.

"På det åbne samråd lovede ministeren derfor at tilføre Ankestyrelsen flere ressourcer, for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Derudover er der blevet iværksat følgende tiltag, som yderligere skal være med til at bringe sagsbehandlingstiden ned:

  • Ankestyrelsen kan forøge sit forbrug med 15. mio. kr. ved at trække på sin opsparing og dermed ansætte 25 flere sagsbehandlere fra efteråret 2014.
  • Der er nedsat en taskforce til at afvikle de ældste, uafsluttede sager.
  • Der er iværksat et resultatlønsprojekt, hvor sagsbehandlere kan afvikle klagesager uden for normeret arbejdstid."

Via

Danske Handicaporganisationer:

[/ Ankestyrelsens sagsbehandlingstid skal ned (Handicap.dk) (23. oktober 2014)]

Det er da vist et åbenlyst eksempel på at skynde sig langsomt.

Men tilbage står denne beskyldning fra DR P1 Orientering den 13. december 2012:

"Og det i en grad så der er opstået et parallelt socialt system, mener Gitte Møller. Tidligere var hun socialrådgiver i det offentlige, men arbejder i dag som privat socialrådgiver med base udenfor Svendborg - med klienter spredt over hele landet.

Hun bliver hyret af frustrerede borgere, der kommer i klemme i det sociale system - ofte fordi de kommunale socialrådgivere på grund af tidspres eller helt bevidst begår fejl i sagsbehandlingen, siger hun."

/ Kommunale socialrådgivere laver bevidst fejl i sagsbehandlingen (Denmarkonline.dk) (18. december 2012)

Brodne kar i kommunerne ?

Eller generel inkompetence ?

Den brede middelklasse fører reelt kamp imod underklassen & jeg vurderer, at der findes en del med sympati for Liberal Alliance i kommunernes forvaltninger.

De skal lægge deres politiske bag sig, når de sidder & sagsbehandler.

Klassekampen er en realitet idag.

Våbnet er lovgivningen om f.eks. kontanthjælpen, der med kontanthjælpsreformen sætter folk tilbage i fattigdom - for at hjælpe dem.

Men er der nogen i kommuernes forvaltninger, der vil leve af kontanthjælp i 6 måneder ?

Jeg tvivler.

Spred mobilisering.

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Søg sammen i de fællesskaber, som:

/ k10.dk - Flexjob & Førtidspension. Anonym online rådgivning om sager i forbindelse med kommuner.

/ LAFS.dk - Landsforeningen af Fleks- & Skånejobbere

/ Behandl os ordentligt

/ Brøkpensionister i Danmark - os er der BiD i

/ Klemt.dk - i det kommunale system - bl.a. grupper i Holbæk, Kolding, Middelfart, Silkeborg, Svendborg, Vejen & Aalborg

/ Solidaritet eller frit fald - er et åbent aktionsnetværk på Facehook for alle, som ønsker dagpengeforringelserne rullet tilbage.

/ Danske Handicaporganisationer - kontakt dit lokale handicapråd igennem DH, der kan tage problemer op i forbindelse med kommuernes eller regionernes sagsbehandling.