You are here

Læserbreve

Folketinget er ikke de reelle magthavere i Danmark - Det er EU

Lasse Jensen skrev i Information den 2. oktober 2012:

I 2003 konstaterede medieforskeren Mark Blach Ørsten fra RUC, at EU-stoffet i de danske medier generelt udgjorde under 10 procent af stoffet i danske medier. Det har næppe forandret sig synderligt siden. Fra 2001 til 2010 faldt antallet af danske korrespondenter i Bruxelles således fra 20 til 11.

Hvad så, gik din mor ikke også med tørklæde, da du var barn?

Læserbrev bragt i Vejle Amts Folkeblad / Horsens Folkeblad den 1. september 2012 af Gitte Nordby, Vejle:

Jeg ved egentlig ikke, hvor tørklædedebatten er endt henne. Jeg må ærligt indrømme, at jeg aldrig har fulgt særligt meget med i den. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor nogle mennesker bliver så provokerede af kvinders tilsløring.

Nogle er også stærkt utilfredse med, at de fleste udlændinge bor tæt på hinanden i små eller størrre områder i byerne. Jeg synes ikke, det er så mærkeligt. Sprog, kultur, genkendelighed og fællesskab er vigtige ting i menneskers liv.

Vi andre har det da også med, at søge sammen.

Revolution, ja tak.

Læsebrev sendt den 2. august 2012 til Vejle Amts Folkeblad / Horsens Folkeblad:

Den 25. juli 2012 havde Niels Poulsen (NP) fra Venstre i Fredericia et kritisk indlæg om Enhedslisten her i V.A.F. Denne gang kalder han Enhedslisten for ekstreme. Det er vi på ingen måde.

Der er idag 2 veje i dansk politik. De andre partiers inden for den nuværende kapitalistiske markedsøkonomi & så Enhedslistens i en socialistisk velfærdsstat, hvor der ikke skal være sociale kontrolforanstaltninger som med aktivering. En aktivering som reelt er udøvelsen af magt med henblik på at holde store dele af befolkningen i et stramt jerngreb. Det er en måde at holde ro på bagsmækken på & sikre arbejde for store dele af ansatte i den offentlige sektor. Men det er en negativ social fødekæde, som ikke er til fordel for de mennesker som fanges i den i generationer. Der bruges mange midler, som fastholder status quo. Det mener vi i Enhedslisten kan gøres meget bedre.

Straksbeskatning - Enhedslistens forslag

Læserbrev i Vejle Amts Folkeblad / Horsens Folkeblad den 3. juli 2012 af undertegnede:

Med forliget om skattereformen uden om Enhedslisten viser det sig, at Helle Thorning regeringen (plus V & K) faktisk har taget et af Enhedslistens tidligere forslag til finanslov & gjort det til sin egen politik. Det drejer sig om fremskyndet pensionsbeskatning – også kaldet straksbeskatning. Kapitalpensioner kan til næste år beskattes med 37,3 procent her & nu mod 40 procent ved udbetalingen.

Sider

Subscribe to RSS - Læserbreve