You are here

Rikke Hvilshøj

Rikke Hvilshøj, Markedsdirektør Dansk Erhverv. tidl. MF'er for Venstre, Tidl. integrationsminister

Sådan sylter myndighederne et konventionsbrud af FNs flygtningekonvention

Beskyttelse? Politiet har overtrådt FN's Flygtningekonvention i mange år ved at straffe flygtninge for dokumentfalsk, og Rigspolitiet spurgte derfor Rigsadvokaten og Integrationsministeriet om hjælp for to år siden.

Men spørgsmålene om det systematiske konventionsbrud blev lagt på hylden i ministeriet, og på grund af glemsomhed, ministerferie, sygdom og barsel er der stadig ikke udarbejdet retningslinjer til politiet.

Eksperter: Regeringen brød loven

50 familier fik deres sag bremset, men Integrationsministeriet havde ikke nogen lovlig begrundelse for at stille sager om familiesammenføring i bero i mange måneder, siger eksperter. Kritikken indgår i en mulig EU-sag mod Danmark.

Eksperter: Regeringen brød loven (JP.dk) (16. august 2008)

Nøjagtig det samme man gjorde i Tamilsagen, men da var det hemmeligt. Nu sker det bare for åbne døre.

Hvilshøj undlod også at informere om EU-rettighed

Tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) har selv svaret borgere, der ikke har kunnet få familiesammenføring efter de danske regler. Men ligesom mange medarbejdere i Udlændingeservice har hun undladt at nævne EU-retten.

Hvilshøj undlod også at informere om EU-rettighed (Berlingske.dk) (15. juli 2008)

Måske derfor hun fik travlt med at komme ud af det ministerium ?

Politiet arkiverede anmeldelsen af Rikke Hvilshøj lodret

Intet menneske er illegalt skrev den 5. januar 2008:­

Den 22. oktober sidste år blev daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj meldt til politiet for omsorgssvigt over for asylbørn og voksne psykiske syge, der sidder i myndighedernes varetægt i Sandholmlejren. Monika S. Hansen, der stod bag anmeldelsen, var nu begyndt at undre sig over, at hun ikke har hørt noget fra politiet, og nu viser det sig, at politiet har smidt anmeldelsen væk.

Læs mere på:

Sider

Subscribe to RSS - Rikke Hvilshøj