You are here

De rige egoister får ophævet det kommunale selvstyre med støtte fra Folketinget

Godt hjulpet af regeringen & et flertal i Folketinget, som kommer de forgyldte rige egoister i forstaderne til hjælp. Så kommer de ikke til at betale for de forsømte veje, som kommunerne vil privatisere grundet regeringens diktat om kommunal nulvækst:

Men Transportminister Hans Christian Schmidt og et flertal i Folketinget vil altså med et lovindgreb, forhindre privatiseringen af veje fra årsskiftet med tilbagevirkende kraft.

/ Flere kommuner trodser transportministeren (DR Online) (14. oktober
2010)

Dermed spiller Socialdemokraterne ellers et godt kort af hånden for at kritisere det skattestop, som de nu siger, de er imod:

»Vi har brudt med skattestoppet. Vi har sagt klart og tydeligt, at der er brug for flere indtægter«, siger Helle Thorning-Schmidt

/ S udfordrer Løkkes skattestop (Politiken.dk) (16. marts 2010)

Kommunerne må heller ikke slukke for gadebelysningen om natten med hjælp fra:

Men den slags gør borgerne utrygge og øger risikoen for ulykker, mener et flertal uden om regeringen bestående af Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti. De kræver nu at regeringen tager ansvar for det slukkede gadelys, skriver Kristeligt Dagblad.

/ Flertal mod mørke kommuner (DR Online) (16. oktober 2010)

Siden skattestoppets indførelse er de private boligejere blevet sparet for Kr. 103 Milliarder kroner i skat. Læs mere her: / Foghs fingeraftryk (Denmarkonline.dk)

Det er

103.000.000.000

Læg dertil vækst i friværdien i deres private ejendomme på x antal milliarder på landsplan.

Samtidigt er de samme private ejere af boligere blevet forgyldt med ufinansierede skattelettelser.

Men de er så egoistiske, at de penge sørme ikke skal bruges af egen lomme til at betale for vedligeholdelse af de kommunale veje.

Næh, det skal kommunerne da betale for den "dyre skat" de hver dag betaler.

De glemmer bare, at pengene ikke er der.

Fordi de er blevet forgyldt de sidste snart 9 år.

Sammen med flertallet af Folketingets partier angriber de rige egoister det Grundlovssikrede kommunale selvstyre:

§ 82.  Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov.

/ Grundloven af 1953 (Retsinformation.dk)

En væsentlig årsag til at Folketingets politikere går ind & roder i det kommunale selvstyre skyldes EU. 80 % af lovenene kommer fra EU & dem kan Folketinget ikke rette ret meget i. Noget skal de 179 medlemmer af Folketinget jo få tiden til at gå med.

/ Derfor udhules det kommunale selvstyre (Denmarkonline.dk) (2. november 2009)