You are here

rygning (tobak)

Rygning (tobak) er en dræber, men den skaber omsætning og vækst

Gravide rygeres børn har mindre fertilitet

Tre måneder gamle fostre af rygere har 41 procent færre kønsceller end ikke-rygeres fostre. Det er de celler, der skal danne sæd og æg hos fostrene, når de er voksne.
Det viser helt ny dansk forskning fra Rigshospitalets Reproduktionsbiologiske Laboratorium.

- Tobakken skader allerede meget tidligt. Typisk før kvinden overhovedet ved, hun er gravid. Derfor skal kvinder stoppe med at ryge, selv når de tænker på at blive gravide, siger professor Claus Yding Andersen fra Laboratoriet.

Rygning koster 2,8 mio. sygedage årligt og op imod 20 Milliarder kroner om året

Rygerlunger, iltapparater, flere forkølelser og lungebetændelser.

Prisen for danskernes rygning er ikke kun skidt helbred og tidligere død men også store samfundsmæssige omkostninger, viser tal fra Sundheds- og Skatteministeriet.

Rygning koster årligt 149.000 hospitalsindlæggelser og giver sundhedsvæsnet udgifter for 3,9 milliarder kroner.

Samtidig forårsager rygning 2,8 millioner ekstra sygedage om året.

Nikotin på vægge er tikkende kræftbombe

En ny undersøgelse viser, at det forholdsvis uskyldige nikotin fra cigaretrøg kan danne et meget kræftfremkaldende stof, når det sidder på vægge og lofter.

Amerikanerne kalder fænomenet for "third hand smoking", som Dansk Sprognævn også for nylig har fundet et dansk ord for, nemlig tredjehåndsrygning. Det refererer i korte træk til de stoffer, som eksempelvis nikotin, der er tungtopløselige og bliver spredt til alle overflader, efter røgen har lagt sig, eller der er blevet luftet ud.

Fattige ryger videre, mens rige slukker

Af dem, der vurderer deres sociale position som ’lav’, ryger hver anden dagligt. Modsat forholder det sig i den øverste del af spektret, hvor blot hver femte med høj social position ryger hver dag. Og forskellen er øget de seneste årtier, siger Charlotta Pisinger fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og pointerer, at fattige faktisk ryger »mod deres vilje«.

Sider

Subscribe to RSS - rygning (tobak)