You are here

rygning (tobak)

Rygning (tobak) er en dræber, men den skaber omsætning og vækst

380.000 danskere dræbt af rygning fra 1950 - 2000

Har du hørt om tobaks-krigens store antal dræbte ?

En undersøgelse fra forskere fra universiteterne i Oxford & Queensland samt den Amerikanske Kræft forening fra 2006 viser, at der årligt dræbes 655.000 mennesker i de daværende 25 EU-lande i år 2000. Tallene bygger på statistisk materiale fra WHO.

Til sammenligning døde der 235.461 personer i EU25 landene i år 2000 af ikke-medicinske årsager som drab & andre ulykker.

Undersøgelsen viser også, at antallet af dræbte som følge af tobak siden 1960 - 2000 anslås at være 24 Mio. personer i de 25 EU-lande !

Sider

Subscribe to RSS - rygning (tobak)