You are here

Bankpakke 2

Bankpakke 2 er Fogh-regeringens og Folketingets hjælp til bankerne fra d. 18. januar 2009. Den er på ialt 100 Mia. kroner.

Nordea slipper uden om krav i bankpakken

Der er bred politisk enighed om, at de banker, der skal have milliarder i kapital fra statskassen, skal følge skrappe krav for blandt andet direktørlønnen. Kravene gælder bare ikke for Nordea og andre udenlandsk-ejede banker, ifølge regeringens lovforslag.

Bankpakken slår revner: 83 banker kan ikke modtage penge fra Bankpakke 2

Mellem 30 til 83 banker kan ikke modtage kapitalindskud fra staten, fordi bankpakke II kolliderer med lovgivningen på området, vurderer eksperter.

Kernen i problemet er, at lånet gives som en bestemt slags kapitalindskud, der i fagsproget kaldes hybrid kernekapital. Ifølge den nuværende lovgivning må denne type kapital højst udgøre 15 pct. af nøgletallet kernekapital, som er et udtryk for bankens samlede indskudskapital.

Blankocheck til bankerne: Stort bankrøveri af statskassen på 100 Mia. kr.

Banker og kreditforeninger får ret til uopsigelige, afdragsfrie statslån på tilsammen 100 milliarder kroner - uden krav om genudlån.

Blankocheck til bankerne (Arbejderen.dk)

100 Mia. kroner ialt. 75 Mia. kroner til bankerne og 25 Mia. kroner til realkreditinstitutter.

Sider

Subscribe to RSS - Bankpakke 2