You are here

Bankpakken slår revner: 83 banker kan ikke modtage penge fra Bankpakke 2

Mellem 30 til 83 banker kan ikke modtage kapitalindskud fra staten, fordi bankpakke II kolliderer med lovgivningen på området, vurderer eksperter.

Kernen i problemet er, at lånet gives som en bestemt slags kapitalindskud, der i fagsproget kaldes hybrid kernekapital. Ifølge den nuværende lovgivning må denne type kapital højst udgøre 15 pct. af nøgletallet kernekapital, som er et udtryk for bankens samlede indskudskapital.

Mellem 30 og 83 banker vil overskride denne grænse på 15 pct., hvis de optager lånet fra staten, viser regeringens egne beregninger. Dermed er et stort antal banker i farezonen for at falde ned i et bureaukratisk tomrum uden hjælp fra bankpakken.

Regeringen henviser til, at der er et nyt EU-direktiv på vej, som gør det muligt at hæve grænsen på 15 pct. Kritikerne påpeger, at dette direktiv - der endnu ikke er blevet vedtaget i Europa-Parlamentet - langt fra løser problemet.

Bankpakken slår revner (Jp.dk) (19. januar 2009)

Den nye bankpakke lever op til EU's regler og den praksis, der gælder på området, vurderer Finanstilsynet i et nyt notat.

Af bankpakken fremgår det, at det statslige indskud af hybrid kernekapital skal ske efter nogle regler, der endnu ikke er vedtaget af EU-parlamentet, og som først skal være gennemført senest med udgangen af 2010.

Men det er ikke et problem, fremgår det af notatet. Der findes nemlig en bestemmelse om såkaldt "grandfathering" i direktivforslaget. Af den fremgår det, at hybrid kernekapital, der i henhold til national lovgivning ville kunne medregnes i kernekapitalen før direktivets ikrafttræden, og som er udstedt før direktivets ikrafttræden, også vil kunne tælles med, når direktivet er vedtaget. Danmark kan altså efter Finanstilsynets vurdering godt bruge de kommende EU-regler, selvom de ikke er vedtaget endnu.

Finanstilsynet: Bankpakke overholder EU-regler (Jp.dk) (20. januar 2009)

Der bliver fusket vel rigeligt med reglerne. Love og regler er ikke ens for alle og et endnu ikke vedtaget direktiv kan lige pludseligt godt bruges til at "redde" nogle dårligt drevne banker.

Det stinker langt væk af - røveri af statskassen... for fuld udblæsning og i fuld offentlighed.

Der er 140 banker i Danmark og hovedparten kan ikke få adgang til Bankpakke 2. :/

I forvejen sætter EU-krav grænser for bankernes vækst i udlånet på 8 procent i forhold til sidste år. Første bankpakke forsinket Kreditklemmen er ikke afværget. Den er sikret på forhånd, men det taler medierne ikke om. Det skulle jo nødigt blive kendt i en større forsamling.

Pressens rolle som vagthunden er død og har været det længe.