You are here

Blankocheck til bankerne: Stort bankrøveri af statskassen på 100 Mia. kr.

Banker og kreditforeninger får ret til uopsigelige, afdragsfrie statslån på tilsammen 100 milliarder kroner - uden krav om genudlån.

Blankocheck til bankerne (Arbejderen.dk)

100 Mia. kroner ialt. 75 Mia. kroner til bankerne og 25 Mia. kroner til realkreditinstitutter.

Spørg dig selv, hvordan en långiver vil stille sig over for de banker som nu får et statsstempel om at de er usikre banker ? De 10 procent i rente er i gennemsnit. Nogle banker kommer til at betale op til 11,25%  i rente af penge, som ikke kan kræves tilbage af staten og som ikke har nogle krav om udlån vedhæftet. Andre kan nøjes med at betale 9 %.

Bankpakke 2 udstiller dermed de usikre banker og jeg tvivler stærkt på, at en långiver i udlandet vil være villig til at risikere udlån til usikre banker. For i bankverdenen bliver der stillet modkrav om garanti for lån. Og mon ikke kravet om oplysning om renten for bankpakke 2 tilskud er et af dem ?

Et er teori, et andet er praksis

Lene Espersen har talt om, at al økonomisk teori nu skulle tale for at bankerne er sikret retten til billige lån i udlandet. Men et er teori og noget andet er jo praksis. Billederne igår i TV avisen med den potentielle erhvervsmand i cateringbranchen med over 300 potentielle kunder i butikken, som nu vejrer morgenluft i form af et lån til start af hans virksomhed. Ja, man fik nærmest indtrykket af et økonomisk himmerrige af statsgaranteret lån nu er at se i horisonten. Men vent. Der er noget galt med det billede. Der er nemlig ikke noget krav om, at bankerne skal udlåne de 75 Mia. kroner.

Samtidigt kunne jeg her igår berette om et maksimal vækst i udlån på 8 procent i forhold til sidste år. Første bankpakke forsinket. Det er et krav fra EU. 2 banker oplyste allerede før jul, at de må indskrænke deres udlån til såkaldte sunde projekter. En af dem var Danske Bank. Dermed er der stadigvæk udsigt til en kreditklemme.

Danmarkshistoriens største bankrøveri af statskassen

Reelt set er vi alle vidner til Danmarkshistoriens største bankrøveri af statskassen. Lobbyisterne i banksektoren har succesfuldt solgt budskabet om hensynet til samfundet ved introduktionen og statsminister Anders Fogh Rasmussen kalder bankpakke 2 for en "kreditpakke". Men det er på nudansk spin eller reelt et forsøg på propaganda. At der samtidigt ikke er noget krav om tilbagebetaling af pengene fra bankpakke 2 viser med al tydelighed bankrøveriet af statskassen. Vores allesammens penge skal nu gå til at hjælpe fallitboer endnu en periode med at overleve. At Banker betalte regeringens valgkamp har selvfølgelig ikke noget med denne bankpakke 2 at gøre. Danske politikkere er selvfølgelig højt hævet over for disse "tilskud". Eller er de ?

Bankerne får - men der skæres ned på velfærden

Samtidigt med det ekstraordinære tilskud til bankerne oplever stort samtlige borgere nedskæringer på velfærden. Højere priser på takster i SFO'er (Skolefritidsordninger), betalinger til vuggestuer og nedskæringer på ældreområdet er dagens tekst over stort set hele landet.

Vennerne i bankerne kunne få 75 Mia. kroner, men vælgerne kan nu i et kommunalt valgår til november 2009 kun se nedskæringer. Men husk, at det reelle ansvar ligger hos regeringen med deres skrappe krav til anlægsudgifter i kommunerne med kommuneaftalen for 2009 og med skattestoppet.

Samtidigt advarer Eksperter: Dansk velfærd under afvikling ved øget brug af private ordninger

Vi er godt på vej til at nedlægge velfærdsstaten stille og roligt.

Minimalstaten er på vej. Men det taler ingen om.

Alle taler nu om bankpakke 2... - hvor statens lån kommer allerbagerst i kreditorrækken ved bankkrak :/