You are here

Højesteret

Telefondamer på bordel frifundet i Højesteret

Højesteret frifinder kvinder, der var tiltalt for at fremme kønslig usædelighed som telefondamer på et bordel.

Syv kvinder, der har arbejdet som telefondamer på et bordel i Lyngby, kan ikke straffes for at fremme kønslig usædelighed for egen vindings skyld.

Det har landets øverste retsinstans, Højesteret, afgjort tirsdag.

PTSD: Højesteret bruger FNs Handicapkonvention i omgørelse af sag om statsborgerskab

Højesteret underkender Justitsministeriet og åbner for en retssag, der kan afgøre, om rutineafslag på statsborgerskab til PTSD-ramte har været i strid med Handikapkonventionen. Dommen kan få store konsekvenser, vurderer direktøren for Institut for Menneskerettigheder.

»En sådan domstolsprøvelse vil ikke være i strid med regeringens eller Folketingets kompetence,« fastslår højesteretsdommerne.

Højesteret giver politiet adgang til landspatientregister

Politiet skal have adgang til at bruge oplysninger fra Landspatientregistret i forsøget på at opklare to drabsforsøg og et landevejsrøveri.

Efterforskere har bedt om lov til at få oplysninger om personer, der har henvendt sig på hospital eller skadestue med brandsårsskader i to nærmere angivne perioder.

Og de oplysninger skal registret udlevere.

Det fastslår Højesteret i en kendelse og stadfæster dermed tidligere afgørelser i byretten og landsretten.

Juraprofessor: Ulovligt at kræve piller for pension

DR P1 Orientering d. 7. marts 2012:

Ankestyrelsen tager fejl og risikerer at blive underkendt af Højesteret. Det vurderer en professor i socialret Kirsten Ketscher ved Københavns Universitet.

Det sker efter at DR P1 Orientering har forelagt hende Ankestyrelsens nye afgørelser, hvor kommuner kan kræve forsøg for angstplagede med flere forskellige slags anti-depressiv medicin før en tilkendelse af førtidspension kan komme i betragtning.

Sider

Subscribe to RSS - Højesteret