You are here

Vil du så Ophæve starthjælpen, 450 timers reglen, 24 års reglen og ghettoplanen nu, Birthe Rønn ?

Lørdag d. 10. juli undsagde integrationsministeren forslaget om lavere løn til etniske minoriteter/nydanskere/indvandrere:

- Jeg finder det ikke sympatisk at begynde at klassificere dem, der ikke er etnisk danske som en særlig gruppe, man kan aflønne ringere end etniske danskere, forklarer Birthe Rønn Hornbech.

- Regeringens integrationspolitik går i den stik modsatte retning. Regeringens integrationspolitik drejer sig netop om at betragte den enkelte indvandrer som en ressource, der har præcis de sammer pligter og rettigheder som andre og som er med til at skabe vækst i Danmark, fastslår Birthe Rønn Hornbech.

Via
[Birthe Rønn kritiserer sit eget partis forslag (DR Online), 10. juli 2010]

Jeg ser frem til, at Birthe Rønn som en konsekvens af sine udtalelser nu vil arbejde for at:

  • fjerne starthjælpen (som er på omkring 60 procent af kontanthjælpen for tilsvarende aldersgrupper).
  • fjerne 24 års reglen, så voksne mennesker frit selv kan gifte sig igen.
  • fjerne kravet om at gifte med en eller begge på kontanthjælp skal optjene 450 timer ustøttet arbejde over 2 år, imens de er på kontanthjælp for at bevise deres rådighed som arbejdsløse !
  • stoppe ghettoplanen, som forhindrer folk på starthjælp & kontanthjælp at flytte til visse boligområder.

Men jeg ingen tiltro til, at Birthe Rønn kan eller vil arbejde for at disse 4 diskriminerende love bliver ophævet.

Istedet ser jeg hendes udtalelser som en syrlig & stinkende glasur over en "fast & fair udlændingepolitik", som skal berolige Venstres mere gammeldags socialliberale vælgere.

Med andre ord, så er Birthe Rønn en:

Hykler !

For hun ændrer ikke en tøddel på de ovenstående 4 ting.