You are here

Virksomhederne betaler 38,4 Mia. kroner mindre til staten i 2010 i forhold til 2009

Dagbladet Arbejderen er faldet over en interessant detalje i finanslovsforslaget for 2010:

Erhvervslivet betaler mindre og mindre til statskassen. Det viser de seneste års finanslove fra den borgerlige regering.

Ifølge regeringens forslag til finanslov for 2010 forventer den, at erhvervsskatterne vil bidrage med bare syv procent af indtægterne til staten. I kolde kontanter svarer det til 41,6 milliarder kroner ud af 576,5 milliarder kroner, som regeringen forventer bliver statens samlede indtægter i 2010.

I finansloven for i år har regeringen forventet, at erhvervsskatterne ville bidrage med 80 milliarder kroner, hvilket skulle svare til omtrent 12 procent af statens indtægter i år. Der er altså tale om næsten en halvering af erhvervslivets bidrag til den såkaldte fælles kage.

Modsat bidrager arbejdsmarkedsbidraget med mere end dobbelt så meget til statens indtægter. Finansminister Claus Hjort Frederiksen forventer, at arbejdsmarkedsbidraget vil beløbe sig til 100,5 milliarder kroner, hvilket svarer til 17,5 procent af statens samlede indtægter. I finansloven for i år regner regeringen med at kradse 102 milliarder kroner ind i arbejdsmarkedsbidrag, hvilket ifølge regeringen svarer til 15 procent af statens samlede indtægter i år.

Virksomheder betaler mindre til staten (Arbejderen.dk)

Hvis erhvervslivet betalte det samme skat som i 2009 var det ikke noget problem at finde de knap Kr. 14 Mia., som der mangler i fremtiden til velfærden.

Underskuddet for 2010 ville også være reduceret med til Kr. 47,6 Mia fra de annoncerede Kr. 86 Mia. Faldet kan vel ikke findes alene som en årsag i finanskrisen eller kan den ? Især ikke når arbejdsmarkedsbidraget kun falder med Kr. 1,5 Mia. Der kommer jo ifølge finansloven 2010 til 160.000 flere arbejdsledige.