Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

arbejdsret

Arbejdsretten godkender løn på kr. 60 før skat i enterprise - selvom der er overenskomst

"Arbejdsretten har blåstemplet, at to overenskomstdækkede virksomheder har benyttet leverandører uden overenskomst til at levere arbejdskraft, der tjente 60 kroner i timen. Arbejdet på en stor jysk planteskole, Majland, og et stort fynsk gartneri, Topia by Roll, er udført som såkaldt entreprisearbejde, der falder uden for overenskomsternes dækningsområde.  Læs mere >>

Ansatte under kommunalt entreprise ikke sikret arbejde efter udbud

Læserbrev af af Thorkild Holmboe-Hay, Transportansvarlig i 3F Guldborgsund i Arbejderen idag:

EU's lov om udbud er ikke i overenstemmelse med intentionerne i den danske lov om virksomhedsoverdragelse. Derfor er 24 renovationsarbejdere blevet opsagt i Guldborgsund. Læs mere >>

Enhedslisten vil have dansk Lavallov efterset

Enhedslisten vil have Beskæftigelsesministeren til at sikre, at den danske lov om overenskomster med udstationerende firmaer overholder internationale konventioner.

En ekspertkomite i FN’s arbejdsorganisation, ILO har netop underkendt Sveriges såkaldte Lavallov. Loven begrænser de svenske fagforeningers muligheder for at konflikte for svenske overenskomster med udenlandske firmaer, som arbejder med udstationerede arbejdere i landet. Læs mere >>

Kom (2012) 130: Venstre kender fuldtud rækkevidden af ændring af blokaderetten

»Hvis udenlandske virksomheder med overenskomster ikke får den samme beskyttelse mod sympatikonflikter som danske firmaer, så kan det være i strid med retten til fri serviceudveksling og dermed ende med en sag ved EU-Domstolen,« oplyser juraprofessor og ekspert i arbejdsret Jens Kristiansen fra Københavns Universitet.

Han henviser til, at Sverige tidligere havde en lovgivning som den, Venstre og Dansk Folkeparti nu foreslår indført i Danmark. Den svenske lovgivning blev imidlertid underkendt af EU-Domstolen i 2007. Da afsagde domstolen dom i den såkaldte Laval-sag, hvor svensk fagbevægelse havde lavet en blokade mod et lettisk byggefirma. Firmaet havde en overenskomst med sig fra Letland, og ifølge domstolen skulle firmaet da nyde samme beskyttelse mod konflikter som svenske firmaer med overenskomster. Læs mere >>

Udgiv indhold