Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Vaxholm-sagen (Laval-sagen)

Vaxholm-sagen bliver også kaldet Laval-sagen.

Enhedslisten vil have dansk Lavallov efterset

Enhedslisten vil have Beskæftigelsesministeren til at sikre, at den danske lov om overenskomster med udstationerende firmaer overholder internationale konventioner.

En ekspertkomite i FN’s arbejdsorganisation, ILO har netop underkendt Sveriges såkaldte Lavallov. Loven begrænser de svenske fagforeningers muligheder for at konflikte for svenske overenskomster med udenlandske firmaer, som arbejder med udstationerede arbejdere i landet. Læs mere >>

Kom (2012) 130: Venstre kender fuldtud rækkevidden af ændring af blokaderetten

»Hvis udenlandske virksomheder med overenskomster ikke får den samme beskyttelse mod sympatikonflikter som danske firmaer, så kan det være i strid med retten til fri serviceudveksling og dermed ende med en sag ved EU-Domstolen,« oplyser juraprofessor og ekspert i arbejdsret Jens Kristiansen fra Københavns Universitet.

Han henviser til, at Sverige tidligere havde en lovgivning som den, Venstre og Dansk Folkeparti nu foreslår indført i Danmark. Den svenske lovgivning blev imidlertid underkendt af EU-Domstolen i 2007. Da afsagde domstolen dom i den såkaldte Laval-sag, hvor svensk fagbevægelse havde lavet en blokade mod et lettisk byggefirma. Firmaet havde en overenskomst med sig fra Letland, og ifølge domstolen skulle firmaet da nyde samme beskyttelse mod konflikter som svenske firmaer med overenskomster. Læs mere >>

Fagbevægelsen sover tornerosesøvn om EUs gode hensigter

Fra EUfagligt.dk den 10. april 2012:

- Det er en illusion, at EU er garant for en social model, siger Jens Jørgen Nielsen forfatter til ny bog om "EU og arbejdsmarkedet - social og demokratisk garant eller blålys". Han opfordrer fagbevægelsen til at diskutere EU på et reelt grundlag Læs mere >>

Arbejdskraftens frie bevægelighed i EU undergraver velfærdsstaten med mindre skatteindtægter

I Brønderslev kæmper lokale håndværksmestre, lønmodtagere og Dansk Byggeri sammen om at få en polskregistreret virksomhed til at indgå dansk overenskomst. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen er ikke bare den danske arbejdsmodel i fare, men hele den danske velfærdsstat.

For Professor Flemming Ibsen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning er det ikke kun den danske arbejdsmarkedsmodel, der udfordres via lavere lønninger til hovedsageligt østeuropæiske håndværkere men hele den danske velfærdsmodel. Læs mere >>

Udgiv indhold