Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

EU-Domstolen (EF-domstolen)

EU-Domstolen er den øverste domstol - også for Danmark på de områder, hvor Danmark i lighed med andre EU-lande har overladt suverænitet til EU. Den afgør tvivlsspørgsmål og fortolker EU-lovgivningen. Domstolene i Danmark skal spørge EF-domstolen i sager inden for EU-lovgivningen.

EU domstolen stopper tysk lokal lov om mindsteløn for tjenesteydelser udført i et andet EU land

EUfagligt.dk skrev den 25. september 2014:

"Sagen handler om et udbud, som bystyret i Dortmund havde lavet, om digitalisering af dokumenter fra byens plan- og bygningskontor. Dortmund stillede, som loven kræver, krav om mindstelønnen i udbuddet. Men firmaet, der vandt kontrakten, klagede til ”Voldgiftsretten for offentlige indkøb”, kravet, fordi de havde tænkt sig at få arbejdet lavet hos en underleverandør i Polen.

(...) Læs mere >>

Se & Hør: Foregår der lovlig amerikansk overvågning af danske statsborgere ?

Karen Hækkerup,

"Der er ikke grund til at tro, at der foregår ulovlig amerikansk overvågning...."

Svar på / NSA samråd den 29. april 2014 (Ft.dk)

DR P1 Orientering den 5. maj 2014:

Den amerikanske whistleblower Edward Snowden er gået ind i den danske debat om overvågning og blander sig nu i Se og Hør-skandalen. Læs mere >>

120 dages reglen: Handicapkonvention giver 2 HK-medlemmer medhold ved EU-domstolen

HK har via Sø- og Handelsretten fået EU-domstolen til at afsige en såkaldt præjudiciel afgørelse, som giver forbundet medhold i, at det er forskelsbehandling at fyre mennesker med handicap efter den såkaldte 120-dages regel, fordi sygedagene skyldes deres funktionsnedsættelse. Læs mere >>

Enhedslisten vil have dansk Lavallov efterset

Enhedslisten vil have Beskæftigelsesministeren til at sikre, at den danske lov om overenskomster med udstationerende firmaer overholder internationale konventioner.

En ekspertkomite i FN’s arbejdsorganisation, ILO har netop underkendt Sveriges såkaldte Lavallov. Loven begrænser de svenske fagforeningers muligheder for at konflikte for svenske overenskomster med udenlandske firmaer, som arbejder med udstationerede arbejdere i landet. Læs mere >>

Udgiv indhold