You are here

politik

politik

Borgmester: Halvér Folketinget

Gundsøs borgmester Evan Lynneruper ude med riven. I forbindelse med kommunalreformen skal Folketinget halveres.

Borgmester: Halvér Folketinget (Berlingske.dk)

- Vi oplever gang på gang, at folketingspolitikerne leder med lys og lygte efter opgaver, de kan kaste sig over. Så bliver det tit enkeltsager, der sætter dagsordenen, og det er hverken borgere eller lokalpolitikere tjent med.

citat: Evan Lynnerup

Årsagen skal findes i at :..hele EUs lovgivning, der i alt fylder 80.000 sider… ( Læs mere her ) giver mindre og mindre lovgivningsfrihed til Folketinget. På mange områder kan Folketinget ikke idag selv foreslå ændringer uden at først at kigge i EU-lovgivningen. Det synes jeg er en meget dårlig måde, at have et funktionelt demokrati. Og måske lægger en stor del af vælgernes passivitet imellem valgene i, at de har de gennemskuet.

Politisk indavl

Tendens til at partierne lukker sig om sig selv og bliver til en regerende politisk elite, der bliver ude af stand til at kunne sætte sig i andre befolkningsgruppers situation.

Den politiske indavl er født. 

DJØF’erne har sat sig på ungdomspartierne
De samfundsvidenskabelige uddannelser er blevet fødekæde for de politiske ungdomspartier. Med undtagelse af Dansk Folkeparti er ingen af de fremtidige politikere medlem af et LO- forbund. Eksperter mener, der kan være fare for, at politikerne løsriver sig fra befolkningen.

Læs mere i LOs Ugebrev A4 

<klip> BTs chefredaktør vil frede Dansk Folkeparti

BTs lederskribent Erik Meyer Carlsen forsømmer ingen lejlighed til at bruge sin lederspalte til at forsvare Dansk Folkepartis fremmedfjendske synspunkter, samt komme med udfald til højre og venstre mod enhver, der forsøger at anlægge mindre bastante og mere nuancerede vinkler på tilværelsen end han selv.

Læs det hele her BTs chefredaktør vil frede Dansk Folkeparti (dismedia.dk)

Er mere kontrol med borgerne liberal politik?

DR P1 Orientering d. 18. januar 2006: 

Er det liberal politik, når Anders Fogh Rasmussens regering de senere år har indført mere kontrol med borgerne og mindre kontrol med, hvad myndighederne foretager sig? Det spørgsmål ser vi nærmere på i dagesn hjørne. Sammen med en liberal minister og en professor i politisk ledelse.

Tager man for eksempel loven om forældreansvar, som Folketinget behandler i øjeblikket, så gør den det muligt for kommunale sagsbehandlere og kontrollere og straffe forældre, der ikke følger de ordrer som en kommune fremover får lov at udstede.

En lov der er fremsat af en liberal socialminister, hvori der eksplicit står, at der ikke er grund til at sætte faste grænser for, hvilke forældre myndighederne kan pålægges at gøre hvad.

Samme tendens til at indføre mere kontrol med borgerne går igen - for eksempel i kommunalreformen og omlægningen af politiets arbejde.

Umiddelbart lyder det ikke som en særlig liberal politik. Men det er det, mener Venstres socialminister, Eva Kjer Hansen. Og det mener professor i politisk ledelse ved Copenhagen Business School, Niels Åkerstrøm Andersen også. Der er tale om en ny form for liberalisme.

Sider

Subscribe to RSS - politik