You are here

Borgmester: Halvér Folketinget

Gundsøs borgmester Evan Lynneruper ude med riven. I forbindelse med kommunalreformen skal Folketinget halveres.

Borgmester: Halvér Folketinget (Berlingske.dk)

- Vi oplever gang på gang, at folketingspolitikerne leder med lys og lygte efter opgaver, de kan kaste sig over. Så bliver det tit enkeltsager, der sætter dagsordenen, og det er hverken borgere eller lokalpolitikere tjent med.

citat: Evan Lynnerup

Årsagen skal findes i at :..hele EUs lovgivning, der i alt fylder 80.000 sider… ( Læs mere her ) giver mindre og mindre lovgivningsfrihed til Folketinget. På mange områder kan Folketinget ikke idag selv foreslå ændringer uden at først at kigge i EU-lovgivningen. Det synes jeg er en meget dårlig måde, at have et funktionelt demokrati. Og måske lægger en stor del af vælgernes passivitet imellem valgene i, at de har de gennemskuet.

Generelt set får lovgivere mindre at lovgive om. Derfor udvikler de sig til kontrollanter. Det er åbenlyst, da Folketinget har 2 opgaver; at lovgive og at føre kontrol med den udøvende magt. Men mindre lovgivningsfrirum fører til, at kontrolfunktionen får større betydning. I sig selv er det en uoverkommelig opgave at have et fuldt overblik over al EU-lovgivning for en person.

Folketingsmedlemmer er lovgivere med en holdning og ikke jurister. Men hvis de så bare vil gå mere i dybden med den kontrollerede funktion over for statsmagten, så ville meget måske se anderledes ud.

Jeg har tidligere selv været indædt modstander af statsbetalte partier via tilskud per stemme. Jeg må alligvel indrømme at fordelen er en evne til at kunne konsekvens analysere informationer mere professionelt. Men stadigvæk ville jeg helst se et demokrati, der var uafhængigt af indtægter fra staten. Men det ville jo kræve en større vilje til at tage del i demokratiet. Og at antallet af timer, som seere tilbringer med at se sport som håndbold, fodbold og "reality" serier falder. Døgnet har jo trods alt kun 24 timer.

Det er jo et paradoks, at mange ved mere om ligegyldige ting som hvem kendte kommer sammen med end om den sidste nye ændringsforslag til straffeloven i terrorpakken 2006.

Vågn og tag del i folkestyret. Der er brug for alles synspunkter. Også dit.