You are here

Gardasil

om livmoderhalskræftvaccinen Gardasil

Ekspert anklager Sundhedsstyrelse for at vildlede om HPV-vaccine

»Folk kan gå på nettet og læse, at der kun er indirekte evidens for vaccines gavnlige virkning, og at nogle eksperter har en anden holdning til, hvor sikre de her vacciner er. Man er nødt til at være åben omkring usikkerheden for overhovedet at have nogen troværdighed i befolkningen. Hvis det var firmaerne bag vaccinen, der sagde, at den redder liv, ville de kunne anklages for ulovlig markedsføring. De må ikke love mere, end man har dokumentation for. Men det må man åbenbart gerne som sundhedsstyrelse.« udtaler overlæge Karsten Juhl Jørgensen fra det uafhængige Nordisk Cochrane Center.

HPV vaccine fanger mindre tilfælde af livmoderhalskræft end screening

Jeg sidder & funderer over, hvorfor vi som samfund sætter et program igang med vaccination mod HPV med Gardasil.

Vaccinationen fanger 7 ud af 10 tilfælde af livmoderhalskræft.

- Den forebygger mod 70 procent af de vira, der kan give livmoderhalskræft, siger Peter Qvortrup Geisling.

/ GRAFIK: Plus og minus ved HPV-vaccine (DR Online) (4. septmber 2013)

Praktiserende læge Stig Gerdes advarer mod vaccination mod HPV

Jeg faldt over denne besked på Facebook gruppen "I Klemme i Det Kommunale System" den 21. august 2013:

Kære medborgere

Jeg vil anmode om Jeres hjælp til at dele denne information, således det når ud til alle kroge i landet, for at stoppe vaccinationen med HPV-vaccinen, indtil den erkendes ufarlig. Jeg vil anmode Jer om at sende linket videre til læger, politikere og andre borgere, så vi kan få stoppet denne vaccine, som er mistænkt for at have nogle meget alvorlige bivirkninger. Jeg henviser til de 2 skrivelser herunder.

Jeg har selv taget konsekvensen af de oplysninger, jeg har modtaget de sidste par dage og er stoppet med at vaccinere mod HPV. Min opmærksomhed på problemstillingen blev vakt, da en af mine patienter udviklede meget alvorlige bivirkninger, sandsynligvis efter HPV-vaccinationen.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Statens Seruminstitut er ikke opdaterede i denne sag, de har skråsikkert meldt ud i pressen, at der ikke er nogen alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen.

Medicinalfirmaet Merck & Co. der fremstiller Gardasil har beskrevet de alvorlige bivirkninger på deres hjemmeside, men Sundhedsstyrelsen og lægestanden har fejlagtigt ikke meldt dette offentligt ud i Danmark.
Jeg vil henstille til alle om ikke at gå i panik, men hvis nogen har mistanke om, at de har fået bivirkninger efter HPV-vaccination, skal de opsøge deres læge, så han kan undersøge sagen og eventuelt indberette det til Sundhedsstyrelsen.

Jeg bruger Facebook for at oplyse landets borgere i denne sag, fordi jeg finder det etisk uforsvarligt at fortsætte vaccinationen med HPV-vaccinen. At vente på de officielle kanaler vil tage 1-3 år og derved sandsynligvis bevirke at flere hundrede vil udvikle alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen.
Berettigelsen af HPV-vaccinen er meget tvivlsom, fordi screening for livmoderhalskræft skal fortsætte trods vaccinationen.

Venlig hilsen

Praktiserende læge
Stig Gerdes

Danmarksgade 11, 1. tv.
7000 Fredericia
Facebook: "I klemme i det kommunale System"

2 døde efter vaccination mod livmoderhalskræft i EU-lande

Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) har modtaget indberetninger om dødsfald blandt kvinder, der tidligere var blevet vaccineret med Gardasil, heriblandt to rapporter om pludselige og uventede dødsfald hos to unge kvinder i EU.

Gardasil er en vaccine godkendt i EU til forebyggelse af livmoderhalskræft og andre sygdomme forårsaget af humant papilloma virus (HPV) type 6, 11, 16 og 18 hos kvinder. Ca. 1,5 mio. kvinder har modtaget vaccinen i EU.

Sider

Subscribe to RSS - Gardasil